Gå til sidens hovedinnhold

Horntvedt på befaring

En mangeårig kamp om husene på Solemskogen pågår ennå. Mandag var byråd Grete Horntvedt på befaring.

Solemskogen: I 1961 ble det besluttet at folk kunne bo på Solemskogen under strengere betingelser enn for andre Oslo-folk. Nå vil beboerne ha fornuftige løsninger på den nye reguleringsplanen, som er til høring hos politikerne. At dagens antall boenheter skal få bestå er alle enige om. Tillatt størrelse på husene er stridens kjerne. Mandag denne uken var byråd for Byutvikling, Grete Horntvedt (H), på befaring sammen med blant andre Brede Norderud, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten (PBE), og Egil Ihlen, leder for Nordre Aker bydelsutvalg.
- Vi ønsker i utgangspunktet å bli behandlet som alle andre beboere i hovedstaden og få utvikle våre eiendommer i takt med tidens utvikling, sa Tore Faller, leder av Solemskogen Vel.
Må ikke rive
PBE vil ha en øvre størrelse på husene på 240 kvadratmeter, inklusive garasje. Gennomsnittlig areal på dagens boliger er allerede på 253 kvadratmeter. Flere frykter at en reguleringsplan vil skape problemer i fremtiden. Den nye reguleringsplanen vil ikke bety at noen må rive hus. Problemene vil først oppstå dersom et hus brenner ned, eller på annen måte skades. I henhold til de nye størrelsesbegrensningene vil det ikke bli gitt tillatelse til å gjenreise hus på over 240 kvadratmeter. Dette medfører verdiforringelse for dagens huseiere, som dessuten vil nektes påbygg og eiendomsutvikling på linje med andre Oslo-beboere.
Fokus på utslipp
Forurensingskildene til Maridalsvannet antas å være bebyggelse, ferdsel, jordbruk og skogbruk og ville dyr og fugler.
- Begrensningene i forhold til husenes størrelse i den nye reguleringsplanen er hovedsakelig ut fra argumenter fra Vann- og avløpsetaten og en oppfatning av at jo mindre hus, jo færre folk, og derav lav forurensningsgrad, informerte Norderud, som innrømmet at akkurat 240 kvadratmeter nok var en størrelse basert på stor grad av "skjønn".
- Imøtekomme lokale interesser
- Problemer og advokater i forbindelse med gjenreising av et hus som skulle komme til å brenne ned er lite ønskelig, så vi bør nok se litt nærmere på løsninger som imøtekommer lokale interessert ytterligere, uttalte byråd Horntvedt.
- Det viktige er å sikre byens drikkevann, og vi bør holde fokus på rensing og utslipp fra de eksisterende boligene. Vi vil se nærmere på hvorvidt fare for forurensning kan måles ut fra kvadratmetre på boligene.
Byråden uttrykte imidlertid skepsis til eventuelt å legge Solemskogen innunder reglene for "Småhusplanen for Oslo". Her regnes husenes øvre tillatte størrelse ut fra en utnyttelsesgrad av tomtene. Hun mente dette ville få større konsekvenser for fremtidig antall bosatte i grenda enn ved å sette krav til størrelsene av dagens hus.
Innrømmer for hastig sakbehandling
- Nordre Aker BU har allerede uttalt seg i denne saken, og jeg må bare innrømme at vi ikke har problematisert konsekvensene av det å sette et øvre tak på boligene på 240 kvadratmeter tilstrekkelig, kommenterte bydelsutvalgsleder Ihlen.
Han ble oppfordret av Horntvedt å sende en nærmere redegjørelse av BUs standpunkt.
- Nå er det viktig å lage en plan som oppfattes som mest mulig rettferdig og fornuftig for fremtiden. Det er dessuten viktig at det fattes samme vedtak for Solemskogen som for Sørbråten, uavhengig av beliggenhet og nærhet til Maridalsvannet. Begge områder ligger innenfor nedbørsfeltet til Maridalsvannet, påpekte Ihlen.
Kontroll og oppfølging
Beboerne på Solemskogen får sitt drikkevann fra egne brønner, og ikke fra Maridalsvannet.
- Etter oppdrag fra PBE foretok et firma målinger av brønnene våre for noen år siden, og fant vannet vårt meget rent, informerte Per Magne Olsen, nestformann i Solemskogen Vel.
- Så lenge vi ikke forurenser våre egne brønner, kan vi jo ikke heller forurense byens drikkevann.

Reklame

På tilbud: Den norske skogsmaskinen barna elsker