Høy likestilling kan føre til mer vold mot kvinner

Rundt 50 prosent av kvinner i enkelte EU-land med høy likestilling sier de har blitt utsatt for vold eller overgrep.

Rundt 50 prosent av kvinner i enkelte EU-land med høy likestilling sier de har blitt utsatt for vold eller overgrep. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

I land med høy likestilling er det langt flere kvinner som er utsatt for vold og overgrep enn i andre europeiske land.

Land som Finland, Danmark, Sverige og Nederland skiller seg negativt ut når det gjelder kvinner som er utsatt for vold og overgrep.

I disse landene forteller nærmere halvparten av kvinnene, i en undersøkelse om kvinnevold, at de har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold en eller flere ganger fra de var 15 år. Gjennomsnittet for alle de 28 EU-landene i undersøkelsen er 33 prosent. Norge er ikke med i undersøkelsen, siden vi ikke er medlem av EU.

Fakta

Om undersøkelsen:

- Undersøkelsen viser at land med høy likestilling kommer dårligst ut på statistikken over vold og seksuelle overgrep mot kvinner, sier voldsforsker Ole Kristian Hjemdal ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress til Nettavisen.

Oftere på byen

Han forteller at det er komplisert å si noe om hva som er årsaken til resultatet i undersøkelsen.

- Likestilling fører til at kvinner oftere er på arenaer hvor de kan være mer utsatt for vold og overgrep, som å dra på byen i helgene. Når det gjelder vold i parforhold er det slik at økt likestilling gjerne fører til at kvinner får høyere status enn menn i form av bedre utdanning og bedre jobb, noe som igjen kan gi høyere voldsrisiko. Enten fordi mannen forsøker å kompensere sin lavere status ved bruk av fysisk makt, eller fordi opplevelsen av å være «taper» i forhold til partneren skaper frustrasjon og sinne, sier Hjemdal.

Har sine svakheter

Måten undersøkelsen er gjennomført på kan derimot ha en effekt på resultatet.

- Her er det snakk om intervjuer som er gjort ansikt til ansikt. Det er ikke nødvendigvis alle som er villige til å fortelle om vold og overgrep i slike intervjuer. Flere voldsforskere, ikke minst feministiske voldsforskere, mener at kvinner i Sør- og Øst-Europa er mer tilbakeholdne med å fortelle om den volden og de overgrepene de har opplevd. Ettersom intervjuene ble foretatt hjemme hos folk, og at andre kanskje kunne overhøre det som de svarte, kan jo det føre til at en i de minst likestilte landene skjulte mest, sier voldsforskeren.

Voldsforsker Ole Kristian Hjemdal fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sier forskerne ble overrasket over den høye andelen av voldsutsatte kvinner i land med høy likestilling. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Les også: - Voldtok kvinne i søvne

13 millioner utsatt for vold

Undersøkelsen anslår at hele 13 millioner kvinner i EU-landene kan ha blitt utsatt for vold i løpet av de siste 12 månedene før undersøkelsen ble gjennomført. Det tilsvarer sju prosent av kvinnene i aldersgruppen 18-74 år i disse landene.

- Var tallene i undersøkelsen høyere enn forventet?

- For oss som voldsforskere var de nok ikke det, men ut fra reaksjonene fra europeiske politikere var de nok høyere enn de forventet. Det som nok kom overraskende på de fleste av oss var altså at de nordiske landene og Nederland kom høyest ut både når det gjelder fysisk vold og seksuelle overgrep, og både generell utsatthet og utsatthet fra partner.

Samme nivå i Norge

Ole Kristian Hjemdal ledet i fjor undersøkelsen «Vold og voldtekt i Norge», gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Han kjenner seg igjen i undersøkelsen.

Les også: 18.000 menn banket opp av dama

- I vår undersøkelse spurte vi ikke om vold og overgrep siste år, men bare om de var utsatt for dette i løpet av livet og etter at de fylte 18. Spørsmålene var heller ikke nøyaktig de samme. Ut fra de dataene vi har, ser det imidlertid ut som om vi havner på linje med de andre nordiske landene, altså i toppskiktet i Europa. Norge ligger også på likestillingstoppen, sier Ole Kristian Hjemdal.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag