KrF-leder Dagfinn Høybråten er valgt til ny styreleder for den globale vaksinealliansen GAVI.

I flere dager har det spekulert i at Høybråten har vært favoritt til det internasjonale toppvervet, og på GAVI-møte i Kigali i Rwanda tirsdag morgen ble det klart.

Høybråten, som har vært styremedlem i GAVI siden 2006, etterfølger Irlands tidligere president, Mary Robinson. GAVIs første styreleder var Nelson Mandela.

Vaksinert 300 millioner barn
GAVI har siden etableringen i 2000 bidratt til vaksinering av 300 millioner barn og har reddet over fem millioner liv. Det er utviklet nye vaksiner mot sykdommer som særlig forekommer i fattige land, og nye finansieringsformer har sikret en historisk høy andel av verdens barn grunnleggende vaksiner. GAVI har dermed bidratt sterkt til å nå tusenårsmålene om redusert barnedødelighet.

Partnerne i GAVI-samarbeidet er blant andre Verdens Helseorganisasjon, UNICEF, Verdensbanken og Bill & Melinda Gates Foundation, i tillegg til et 20-talls bidragsytende land og 70 utviklingsland. USA, Storbritannia og Norge er blant de viktigste bidragsyterne i tillegg til Gates-stiftelsen. GAVI har et årlig budsjett på over seks milliarder kroner.

- Barnedødelighet
- GAVI er en suksesshistorie som må fortsette, i kampen mot barnedødelighet i verdens fattige land. Tallet på reddede liv kan nær dobles om verden fortsatt satser på det fantastiske redskapet i forebyggende helsearbeid som vaksiner representerer, sier den nyvalgte styrelederen Dagfinn Høybråten.

- En av mine viktigste oppgaver blir å utfordre til en opptrapping av denne innsatsen framover. Det er etisk riktig, økonomisk fornuftig og meget effektivt, sa Høybråten da han takket for tilliten under møtet i Kigali i dag.

Høybråten vil kombinere styreledervervet med sin jobb i Stortinget for KrF.