Gå til sidens hovedinnhold

Høybråten slakter Nav-reform

Nav-reformen har ført til mindre brukervennlighet, ikke mer, hevder en av reformens grunnleggere.

Tidligere arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten bidro til å sette Nav-reformen ut i livet. Nå slår KrF-lederen fast at mye har gått galt.

- Det er blitt dårligere service for brukerne, sier han til Aftenposten.

- Jeg mener man nå kan fastslå at intensjonen om god brukerorientering i front, på de lokale Nav-kontorene, undergraves av måten ulike funksjoner er organisert på, sier han videre.

Ifølge Høybråten, som også har fartstid som trygdedirektør, er de lokale kontorene tappet for kompetanse, fullmakter og oppgaver.

Som eksempel nevner han at Nav-ansatte forteller at de når de får inn en dødsattest ikke kan avslutte utbetalingene av stønader, men må sende dødsattesten videre til nye saksbehandlere høyere opp i systemet.

Høybråten minner om at Stortinget hovedmål for Nav-reformen var bedre brukerservice- og bedre brukerorientering.

Kommentarer til denne saken