Høye forventninger i norske husholdninger

Sparebankforeningens forventningsbarometer viser at forventningene til norsk økonomi er på topp. Men de unge og gamle er minst optimistiske

19.05.08 00:41

De norske husholdningenes forventninger til norsk økonomi er meget gode, viser denne månedens forventningsbarometer fra Sparebankforeningen.Vi må helt tilbake til januar 1998 for å finne et høyere nivå på barometeret. Forventningene har holdt seg høye hele denne høsten etter at de steg i løpet av sommeren. Det skriver Sparebankforeningen i en pressemelding.- Dette er et stabilt bilde som bekreftes av andre tall for norsk økonomi. Renten har holdt seg lav lenge nå, bedriftene rapporterer om bedre tider og arbeidsledigheten ligger på et stabilt nivå, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i Sparebankforeningen i pressemeldingen.Forventningsbarometeret måler husholdningenes forventninger til egen økonomi og til landets økonomi, og er et samarbeid mellom Sparebankforeningen, Økonomisk Rapport og TNS Gallup.De minst optimistiske finner vi blant unge og eldre, som opplever en nedgang i antall optimister.- Det er ikke lett å forklare den økte bekymringen blant de yngste, tatt i betraktning de gode tallene som rapporteres i norsk økonomi for tiden. Den økte bekymringen i de eldste aldersgruppene, kan være forårsaket av den lave renten. Mange av dem er i innskuddsposisjon og har derfor ikke hatt glede av det lave rentenivået. Forut for målingen av Forventningsbarometeret var det diskusjon om økte egenandeler, og den kan ha virket negativt inn på de eldres forventninger til egen økonomi, sier Hyttnes.Sterk tro på landets økonomi

Husholdningene har fortsatt høye forventninger til landets økonomi fremover, selv om vi her ser en viss nedgang siden forrige måling. De gode tidene bekreftes også av andre indikatorer.– Vi ligger nå langt over det som har vært den gjennomsnittlige veksttakten for landet de siste årene. For inneværende år vil veksten i landets økonomi være i overkant av 3 prosent, sier Hyttnes.Lav rente forklarer optimismen

Husholdningene er denne gangen enda mer positive til hvordan deres egen økonomi har utviklet seg det siste året.- Dette skyldes først og fremst rentenivået som har holdt seg lavt lenger enn flere kanskje hadde trodd. De fleste husholdningene nyter godt av den lave renten. Dessuten er det først nå på slutten av året at folk flest merker effekten av lønnsoppgjøret, sier Hyttnes i pressemeldingen.Dette året har også vært preget av vekst i nybilsalget og gode tider for byggevarebransjen. Nå i november er det færre som sier at de vil foreta større anskaffelser til hjemmet. – Fortsatt er det mange som vil kjøpe større kapitalvarer, men etter en periode der mange husholdninger har pusset opp og skiftet ut biler og husholdningsartikler, er det naturlig hvis vi nå ser en viss avmatning i disse tallene, fastslår Hyttnes.Forbruket vil fortsatt ligge på et høyt nivå

Forventningsbarometeret signaliserer likevel i hovedsak ingen større endringer i det private forbruket, som også for inneværende år vil ligge på et høyt nivå.- Mye taler med andre ord for at vi får en stor julehandel også i år, avslutter Hyttnes.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.