Gå til sidens hovedinnhold

- Høyest sykefravær i IA-bedrifter

«IA-avtalen stiller for omfattende krav til virksomhetene,» er konklusjonen i en ny rapport.

IA-avtalen stiller for omfattende krav til virksomhetene, og mange opplever ikke at avtalen er et nyttig verktøy for å redusere sykefraværet. Samtidig treffer ikke virkemidlene små og mellomstore bedrifter, viser en ny evaluering.

I bedrifter uten en IA-avtale var legemeldt sykefravær i første kvartal 2013 på 5,3 prosent. For bedrifter som har vært IA-bedrifter siden før 5. mars 2013, var sykefraværet på 6,2 prosent - mends det lå på 6,4 prosent for de som har vært medlem etter 2003, skriver Finansavisen.

Det er Proba samfunnsanalyse som på oppdrag fra Hovedorganisasjonen Virke og FARVE (forsøksmidler i arbeids- og velferdsetaten) har sett på hvordan IA-avtalens målsetninger fungerer for virksomhetene og hvordan avtalen oppleves for små og mellomstore virksomheter.

- Må bli mindre byråkratisk
- Skal vi bli med på en ny IA-avtale må den bli mindre byråkratisk og den må være tilpasset små og mellomstore bedrifter. 90 prosent av alle norske virksomheter har under 10 ansatte. Vi tar med oss denne rapporten inn i arbeidet med å få på plass en eventuell ny IA-avtale, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

I rapporten kommer det blant annet fram at kun 25 prosent av IA-virksomhetene mener avtalen har vesentlig betydning for muligheten til å redusere sykefraværet. Samtidig mener 36 prosent at IA-avtalen er for byråkratisk, og det er langt færre av de små og mellomstore bedrifter som ønsker å fornye avtalen.

De fleste mener de klarer seg godt uten. Andelen IA-virksomheter i SMB-virksomheter i privat sektor er lav. Rapporten viser at mindre virksomheter som ikke har inngått IA-avtale har langt mindre kjennskap til IA-avtalen enn de større virksomhetene. Vi finner også at SMB-virksomhetene som har inngått avtale mener de har mindre behov for den. Samtidig har mange dårligere kjennskap til de spesifikke IA-virkemidlene.

Virke krever endringer
- Evalueringen viser at vi også må ha andre virkemidler enn IA-avtale for at vi skal nå målene i den nasjonale avtalen om lavere sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv. Derfor har Virke tidligere gått ut med tre krav for et nytt IA-samarbeid.

  • Oppfølgingsregelverket for sykmeldte må bli enklere å forholde seg til, og det må bli mindre krav til rapportering.
  • Vi må øke bruken av gradert sykmelding og få et konkret mål for andel graderte sykmeldinger.
  • Vi må ha en styrking av det økonomiske tilskuddet til arbeidsgivere som tilrettelegger slik at medarbeiderne kan arbeide også under sykdom.
  • - Rapporten bekrefter Virkes standpunkt om at det må gjøres vesentlige endringer i IA-avtalen. Vi må øke bruken av gradert sykmelding og få et konkret mål for andel graderte sykmeldinger.

Tall fra Hovedorganisasjonen Virke organiserer mer enn 16.500 virksomheter med over 220.000 ansatte innen handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet. Det er i disse bransjene norsk verdiskaping øker mest.

Hovedorganisasjonen Virke representerer bredden i næringslivet. denne evalueringen viser at 70 prosent av arbeidsgivere i privat sektor ønsker mer bruk av gradert sykmelding. Vi trenger også en styrking av det økonomiske tilskuddet til arbeidsgivere som tilrettelegger slik at medarbeiderne kan arbeide også under sykdom, sier Hammer Madsen.

Allerede torsdag denne uken skal Inger Lise Blyverket, leder arbeidslivspolitikk i Virke, ha møte med arbeidsminister Anniken Huitfeldt og de andre partene i arbeidslivet for å starte forhandlinger om ny IA-avtale.

Reklame

Bestselger: Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken