- Politiet har nå fått hjemmel til å kriminalisere alle syklister etter eget forgodtbefinnede. Jeg håper de bruker den hjemmelen med god forstand, sier syklist Ivar Grøneng (56) til Nettavisen.

Grøneng fra Kolbotn sør for Oslo nektet å betale 7000 kroner i bot for å ha syklet i kollektivfelt. Han ble frikjent i tingretten, dømt i lagmannsretten, og nå har Høyesterett forkastet anken hans.

Les også: Syklist i kollektivfelt nektet å betale bot – frikjent i tingretten

Grøneng hadde pendlet tur/retur Oslo på sykkel i ti år. I september 2018 syklet han hjem fra jobben i Oslo. Han syklet i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya, og ble stoppet av politiet på Mosseveien ut av hovedstaden.

- Jeg klarte å holde meg alvorlig. Samtidig som jeg tenkte at dette er så tullete og henger ikke på greip. Vi snakker om cirka 800 meter med kollektivfelt. Jeg hindrer ikke trafikken på den strekningen, sa han til Østlandets Blad (ØB) i februar 2019.

Politiet mente at han hadde forstyrret trafikken unødig, og laget kø i kollektivfeltet. Han fikk et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven. Den godtok han ikke.

Med hjelp fra Syklistenes Landsforening og Norges Cykleforbund har han kjempet sakene hele veien til Høyesterett. Boten har han for lenge siden fått dekket gjennom kronerulling i sykkelmiljøet. Kampen har blitt en prinsippsak for alle syklister.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over at Høyesterett nå har forkastet anken, sier han.

Høyesterett skriver at syklisten, som alle andre trafikanter, måtte fortløpende vurdere om syklingen ville skape unødvendig kø i kollektivfeltet.

Høyesterett skriver i sin vurdering at syklistens ulemper ved å måtte sykle en omvei på en gang- og sykkelvei må veies opp mot trafikkavviklingen på stedet.

Retten kom til at syklistens valg av å prioritere sin egen sykling i kollektivfeltet fremfor trafikkavviklingen, forstyrret trafikken «unødig».