Gå til sidens hovedinnhold

Høyesterett forkastet anke fra litauere

Oslo (NTB): To litauere dømt for menneskehandel og grove tyverier har fått ankene forkastet av Høyesterett.

De to hentet fire mindreårige i alderen 15 til 17 år fra Litauen til Norge for å begå tyverier. De to domfelte kjørte barna rundt og pekte ut hva de skulle stjele. Gulating lagmannsrett dømte i juni i fjor mennene til henholdsvis fire og et halvt år og fem års fengsel.

Begge anket over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen. Den ene også over straffeutmålingen. Høyesterett forkastet enstemmig ankene.

Høyesterett har vurdert om lagmannsrettens dom har bygd på en riktig forståelse eller ikke av bestemmelsen om menneskehandel. For domfellelse for menneskehandel med personer under 18 år, kreves etter straffelovens paragraf 224 at mindreårige er utnyttet til tvangsarbeid eller tvangstjeneste.

- Lagmannsretten har bygd på en riktig forståelse av bestemmelsen, og ankene over rettsanvendelsen må forkastes, heter det blant annet i Høyesteretts dom. (©NTB)

Reklame

Meningsmålinger: - I enkelte tilfeller er det ren manipulering