Gå til sidens hovedinnhold

Høyesterett vil prøve likestilling i Forsvaret

Oslo (NTB): Spørsmålet om ansettelsen av kontreadmiral Louise K. Dedichen som sjef for Forsvarets skolesenter i 2008 var i strid med likestillingsloven, skal nå prøves av Høyesterett.

Staten anket Borgarting lagmannsretts dom fra mai i år der det ble slått fast at utnevnelsen av Dedichen var i strid med likestillingsloven.

Bakgrunnen for rettstvisten var at brigader Øyvind Kirsebom Strandman mente seg diskriminert som mann da han ikke fikk stillingen som sjef for Forsvarets skolesenter i 2008. I stedet ble Dedichen, landets første kvinnelige kontreadmiral tildelt stillingen.

Ansettelsen skjedde mot Forsvarsstabens anbefaling som hadde rangert Strandman som nummer én, men daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fulgte rådet fra forsvarsdepartementets fagavdeling om at Dedichen burde få jobben.

Etter å ha reist sak mot staten tapte først Strandman søksmålet i Oslo tingrett. Han anket til lagmannsretten hvor han fikk fullt medhold og i tillegg fikk dekket sakskostnadene og en erstatning på 700.000 kroner.

Staten anket derimot dommen til Høyesterett som nå har bestemt at spørsmålet om likestillingsloven er brutt, skal behandles for tredje gang. Ankeutvalget ga derimot ikke sin tilslutning til at også erstatningsspørsmålet skal prøves om igjen og dermed er den delen av dommen fra lagmannsretten rettskraftig. (©NTB)

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris