Nå er saken til behandling hos Fylkesmannen i Østfold, som skal ta stilling til om hendelsen vil få konsekvenser for sykehuset eller personell, skriver Fredriksstad Blad.

Pasientombudet i Østfold oversendte på vegne av paret saken til fylkesmannen. I oversendelsesbrevet skriver pasientombudet:

«Dersom NN hadde blitt tatt imot til undersøkelse da hun første gang tok kontakt (...), hadde hennes svangerskap etter all sannsynlighet ikke fått et slikt fatalt utfall.»

Ulike forklaringer

Kvinnen ble på grunn av sykdom fulgt tettere enn vanlig i svangerskap, og det var planlagt keisersnitt bare noen dager etter at barnet døde.

Fylkesmannen har bedt sykehuset forklare hvorfor kvinnen ble avvist da hun tok kontakt fordi hun hadde smerter og følte seg uvel.

I fjor opplyste sykehuset at de ikke har noen dokumentasjon på at kvinnen tok kontakt disse datoene. I et senere brev er svaret at henvendelsene ikke er loggført, men at dette kan skyldes manglende registrering av samtalene.

Sykehuset ønsker ikke å kommentere saken

Samtidig redegjorde ansatte for at alle prosedyrer er fulgt, og at man ikke ser at noe kunne ha vært håndtert annerledes.

Fortsatt i dialog

Først i januar i år opplyser sykehuset at ansatte har vært inne og sjekket kvinnens journal på de to datoene hun opplyste å ha kontaktet sykehuset. Disse opplysningene ble kjent etter en gjennomgang av loggen på journalen.

- Sykehuset ønsker ikke å kommentere saken så lenge den er under behandling hos fylkesmannen, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal til FB

På spørsmål om de ulike svarene vedrørende henvendelsene, opplyser han at de fortsatt jobber med å redegjøre for Fylkesmannen om dette.

Les flere saker i Fredriksstad Blad