– Høyre og Arbeiderpartiet har stått sammen i oljepolitikken i 40 år. Nå vender Arbeiderpartiet oljenæringen ryggen i en tid der titusener mister jobben, sier Høyres Nikolai Astrup til NTB.

LES OGSÅ: Ap vil verne deler av Lofoten

Han mener partiet sier nei til kunnskap ved å gå inn for at de mest kystnære delene av Lofoten ikke skal konsekvensutredes, samt å utsette beslutningen for Nordland 7 og Troms 2 til neste stortingsperiode.

– Det å utsette beslutningen er et helt galt signal å sende i den situasjonen næringen nå står i, mener stortingsrepresentanten.

Beslutningen i Arbeiderpartiets programkomité kom overraskende på Astrup.

– Ja, den gjorde det fordi fagbevegelsen har vært så tydelig på at de ønsker at det skal konsekvensutredes. Det vi ser er en snuoperasjon, et skritt tilbake fra den politikken som de har stått for, sier han.

Søviknes: - Et svik mot oljeindustrien

Forslaget om å verne store deler av Lofoten er et stort svik mot petroleumsindustrien og norske arbeidstakere, mener olje- og energiministeren.

– Det er et helt feil signal å komme med i lys av oljeprissjokket og de utfordringene som næringen har, sier Terje Søviknes (Frp) til NTB.

– Dette blir en viktig sak i valgkampen, så får vi se hva velgerne sier. Jeg er sikker på at mange opplever dette som et stort svik fra Arbeiderpartiet, sier han.

Søviknes mener dessuten Arbeiderpartiet skyver beslutningene foran seg ved å utsette beslutningen om to av områdene Nordland 7 og Troms 2 til neste stortingsperiode.

– Det er et dårlig kompromiss. Jeg stiller spørsmål om hva slags kunnskap Arbeiderpartiet har fått i 2017 som de ikke hadde i 2013 da de gikk inn for å konsekvensutrede hele området, sier Søviknes.

Om Arbeiderpartiets landsmøte følger programkomiteens forslag, er det bare Høyre og Fremskrittspartiet som fortsatt ønsker konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Men Søviknes mener det ikke er grunn til å gi slipp på ambisjonene.

– Fremskrittspartiet og Høyre har vært tydelige på vårt standpunkt, og det skal jo være et valg til høsten. Jeg tror ikke siste ord er sagt i Arbeiderpartiet eller fagbevegelsen heller, sier han.

Venstre: Positivt, men ikke nok

Venstre er glade for Arbeiderpartiets forslag om delvis vern av Lofoten, men mener partiet ikke går langt nok.

– Det er positivt at Ap går i riktig retning i spørsmålet om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, men partiet bør ta skrittet helt ut og sørge for varig vern av alle disse sårbare havområdene, sier nestleder i Venstre og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget Ola Elvestuen.

Venstre håper det vil bli et politisk flertall for varig vern av områdene i løpet av våren.

– Vern av disse havområdene sto øverst på blokka for Venstre i inneværende stortingsperiode. Det kommer det også til å gjøre i neste periode, sier Elvestuen.

MDG: Ap vil være for og imot samtidig

Arbeiderpartiets kompromissforslag om Lofoten vinner liten gunst hos Miljøpartiet De Grønne.

Nasjonal talsperson Rasmus Hansson kaller forslaget et hjelpeløst forsøk på å ta et skikkelig standpunkt.

– Når skal Arbeiderpartiet innse at det ikke går an å være miljøvennlige og oljevennlige samtidig, spør Hansson.

Han oppfordrer Arbeiderpartiets landsmøte til å si nei til konsekvensutredning for området Nordland 6, som ligger sør for Lofoten.

– Dette såkalte kompromisset fremstår som russisk rulett med fiskerinæring, klima og turisme – bare med litt lavere risiko enn før, sier han. (©NTB)