På lørdag skal Høyres landsmøte stemme over et forslag om å øke forsvarsbudsjettet betydelig.

Forslaget har støtte innad i en rekke fylkeslag i Høyre, men blir motarbeidet av partiledelsen. Nå går det mot en dramatisk kampvotering.

Les også: Erna Solberg om strukturell rasisme: – Det finnes i samfunnet vårt

Slik lyder forslaget:

«Øke bevilgningene til Forsvaret i tråd med anbefalingene i Forsvarssjefens fagmilitære råd for langtidsplanen 2021-28 Alternativ A og opprettholde dagens nivå på minst 20 prosent investeringsandel».

Landsmøtet startet på fredag og avsluttes på søndag.

En av dem som jobber for å vedta forslaget er Bård Ludvig Thorheim, som er tidligere rådgiver for utenriksministerne Børge Brende og Ine Eriksen Søreide.

– Vi kan stå ennå bedre i mot et svært krevende trusselbilde med et offensivt og uforutsigbart Russland, samt at Kina seiler opp som en av to supermakter. Kina har et autoritært samfunnssyn, med verdier som de vil pålegge andre land, sier han til Nettavisen.

Thorheim er førstekandidat til Stortinget for Nordland Høyre.

– Hva vil det gi oss å gå for alternativ A?

– Du vil få et mye sterkere sjøforsvar og vi kan hevde vår suverenitet i nordområdene i mye større grad. Men det er også viktig for å få et effektivt missilforsvar, sterkere landmakt og det vil gi oss mer høyteknologisk utstyr som betyr arbeidsplasser til våre forsvarsprodusenter.

Intern dragkamp

Oslo Høyre og Trøndelag Høyre var forslagsstillere, men nå står kun Oslo igjen. Trøndelag trakk seg som forslagsstiller etter internt press fra blant annet statsråd Linda Hofstad Helleland, som har ledet arbeidet med nytt partiprogram.

Det har ført til forvirring, siden et flertall på fylkesårsmøtet i Trøndelag Høyre tidligere gikk inn for å fremme forslaget sammen med Oslo Høyre.

Med fristilte delegater jobbes det fortsatt for å vinne stemmer både i Trøndelag og i andre fylkesdelegasjoner.

Etter det Nettavisen kjenner til, så er forslaget støttet av det store flertallet i både Oslo og de nordnorske delegasjonene, et flertall i Innlandet og en betydelig andel i delegasjonene til både Trøndelag og Vestfold og Telemark.

Forslaget har også støtte fra delegater i andre fylker.

Landsmøtets redaksjonskomité, ledet av statsråd Henrik Asheim, har innstilt på å avvise forslaget. Hovedsakelig fordi det er kostbart, men også fordi Solberg-regjeringen har valgt en langtidsplan for Forsvaret med et lavere ambisjonsnivå enn alternativ A.

Verken Helleland eller Asheim har besvart Nettavisens forespørsel om kommentar.

Vil kutte i bistand

For å få råd til forslaget ønsker Thorheim å rette kuler og krutt mot bistandsbudsjettet.

– Blant oss som støtter forslaget, så er det ulike steder vi ønsker å hente pengene, men hvis du tar bistandsbruken ned til 0,7 prosent av BNI, slik FN anbefaler, så vil du ha dekket mesteparten. Det viser at vi har handlingsrommet som skal til.

– Det er en mye bedre bruk av norske skattepenger, legger han til.

Les også: Erna Solberg har flesket ut 282 milliarder kroner i bistand: – Virker ikke

– Hvor mye penger snakker vi om?

– Vi kan klare alternativ A med 10-15 milliarder ekstra i året,

I 2020 brukte Norge 39,5 milliarder, eller 1,11 prosent av bruttonasjonalinntekt på bistand. FN-målet er på 0,7 prosent, og kun fem andre land enn Norge nådde dette målet.

– Sterkeste siden krigen

Nordan Helland i Oslo Høyre sier følgende om forslaget.

– Forsvarssjefen sa tydelig at alternativ A er det eneste alternativet som fullt ut svarer på Norges sikkerhetsutfordringer. Høyre bør ha ambisjoner i samsvar med dette.

Regjeringen har lagt opp til en økning i forsvarsbudsjettet på 16,5 milliarder innen 2028. Det vil øke budsjettposten til 85 milliarder kroner. Helland, som er kaptein i Hæren, vil bruke mer.

– Stortingsflertallet har over flere år prioritert å bygge ut velferden i landet, på bekostning av å sørge for landets sikkerhet fullt ut. Det stortingsflertallet gjerne glemmer er at den viktigste forutsetningen for velferd er at landet har tilstrekkelig sikkerhet.

Thorheim fra Nordland setter forslaget i et historisk perspektiv.

– Vi vil få det sterkeste forsvaret siden Den kalde krigen. Vi er ikke i noen kald krig nå, men maktforholdene i verden er så grunnleggende i endring at det krever at vi har et sterkt forsvar.

– Det handler om å peke ut rett retning, og det vil Høyre gjøre med dette forslaget, sier Thorheim.

Les også: Frp går i strupen på Senterpartiet: – Vil øke strømprisene

Tom Myrvold, ordfører i Ørland, som er hjem til Norges nye hovedkampflybase, er blant initiativtakerne bak forslaget.

– Det ligger mye godt i inneværende langtidsplan, men det er for lite og kommer for sent. Jeg tror vi skal ta innover oss at utenriks- og sikkerhetssituasjonen har endret seg relativt mye på kort tid.

– Innbyggernes sikkerhet er statens viktigste oppgave, og det må reflekteres i praksis, legger han til.

Gikk for alternativ D

Høyre har som kjent ikke gått inn for alternativ A i løpet av sine åtte år i regjering. Thorheim mener man har gjort en solid jobb på forsvarssiden, men ønsker en større investering.

– Regjeringen har snudd den nedbyggingen som var av Forsvaret under de rødgrønne. Vi har nådd 2 prosentmålet etter å ha startet på 1,5 prosent. Vi bruker om lag 30 prosent mer på forsvar. Vi kan få til alternativ A med det vi har gjort, men da må vi ha en enda sterkere opptrapping.

Høyres landsmøte skal stemme over forslaget på lørdag.