- Etter samtaler gjennom helgen har jeg kommet til at det er betydelig støtte i bystyret for mange av Høyres viktigste saker, men at støtten dessverre ikke er stor nok til at det er mulig å etablere et styringsdyktig ikke-sosialistisk byråd nå, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg i en pressemelding, mandag formiddag.

Rygg møtte ordfører Marianne Borgen klokken 12 mandag. Borgen hadde før helgen samtaler med de andre gruppelederne, men Høyre ba om mer tid.

Men nå gir det tidligere byrådspartiet altså opp forsøket.

«Etter at byrådet i Oslo forrige uke ble tvunget til å gå av som følge av Raymond Johansens kabinettspørsmål har Høyre hatt samtaler med gruppelederne for de aller fleste partiene i bystyret gjennom helgen. Vi ville se om det var rom for å etablere et ikke-sosialistisk byråd som jobber for en kunnskapsskole der barna opplever mestring, et arbeidsliv der vi skaper mer og inkluderer flere, og at det skal være lett å ta grønne valg i hverdagen. Og ikke minst trenger vi bedre økonomisk styring i Oslo.», skriver Oslo Høyre.

Les også: Dette skjer om Oslo-byrådet går av

- Ser med bekymring

Høyre skriver i pressemeldingen at de er fornøyd med at et bredt og tverrpolitisk flertall i bystyret stilte seg bak mistillitsforslaget mot tidligere samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) for manglende informasjon i forbindelse med milliardoverskridelsen for Oslos nye vannforsyning.

- Vi ser med bekymring på at Raymond Johansen kategorisk avfeier bystyreflertallets begrunnelsen for mistillitsforslaget som grunnløs. Dette er alvorlig for tillitsforholdet mellom bystyret, som er kommunens øverste organ, og byrådet, sier Rygg, og legger til:

- Derfor vil jeg i dag ta et initiativ overfor partiene som stilte seg bak mistillitsforslaget. Målet er at byrådet i fremtiden aldri skal være er i tvil og hvordan eller når bystyret skal informeres når en byråd blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold av sentral betydning for iverksetting av vedtak fattet av bystyret.

Peker på Johansen

Mandag ettermiddag møtte ordfører Marianne Borgen (SV) pressen for å fortelle om sonderingene hun har gjennomført de siste dagene, og pekte der på Raymond Johansen (Ap) - og ba ham om å danne et nytt byråd i Oslo.

Byrådet gikk av onsdag i forrige uke, da det var flertall i bystyret for mistillit mot byråd Lan Marie Berg (MDG). Det er ventet at Johansen vil danne et nytt byråd med de samme partiene - Ap, SV og MDG - som har styrt byen sammen de siste seks årene.

Klokka 13.00: Se pressekonferanse med Marianne Borgen (SV) her: