Gå til sidens hovedinnhold

Høyre i motvind

Engasjementet og sinnet kokte da 200 mennesker møtte opp på folkemøtet om Holtet-utbyggingen tirsdag.

HOLTET: Det var Aksjon Holtet som innkalte til folkemøte om utviklingen og fortettingen av Holtet. Her var meningene mange og stort sett entydige. Om noen i salen ønsket utbyggingen som i disse dager foregår på Holtet velkommen, så ble det ikke uttrykt.

Fortvilelse over gamle villaer som rives og erstattes med blokker, utbyggere som banker på dører, manglende helhetstenking for området og fortvilelse over at nærområdet blir rasert, var noen av følelsene som kom til uttrykk.

I panelet satt kjøpmann Knut Jacobsen, leder for byutviklingskomiteen Ola Elvestuen (V), byrådssekretær for byutvikling Ståle Hagen (H), leder for Nordstrand bydelsutvalg Sigbjørn Odden (H), Lars Bettum i Plan- og bygningsetaten og Jon A. Johnson i Bekkelagshøgdas Vel. Ordstyrer var redaktør i Nordstrands Blad, Ivar Brynildsen.

SE BILDER FRA FOLKEMØTET HER

Innbyggerinitiativ

Møtet ble innledet av Hege Roaldset i Aksjon Holtet. Aksjonsgruppen har levert inn et innbyggerinitiativ hvor de ber om én samlet enhetlig plan for Holtet. I dag eksisterer det tre reguleringsplaner for Holtet: Holtet lokalsenter, Holtet stasjonsområde (Marienlunden) samt Sporveistomta. Innbyggerinitiativet ligger nå til behandling i bystyret.

– Dette er en helt separat sak fra innbyggerinitiativet som bystyret behandlet i fjor Den gangen dreide det seg om praktiseringen av reguleringsplan for Holtet lokalsenter. Denne gangen er fokuset å få én samlet reguleringsplan for Holtet. Vi ber om midlertidig bygge- og deleforbud for hele området i påvente av en slik plan, sier Hroar Møthe for aksjonsgruppen.

Hard dag for Høyre

De fleste spørsmålene fra salen var rettet mot byrådssekretær Ståle Hagen og det var liten tvil om at Høyre fikk hard medfart under møtet.

– Jeg nesten skammer meg over å ha vært medlem av Høyre når jeg ser hvordan partiet har behandlet denne saken, sa Lars Lund fra salen.

Flere ville vite hva Høyre nå vil gjøre for beboerne på Holtet, men Ståle Hagen kunne ikke annet enn å si at nå må innbyggerinitiativet først behandles av bystyret.

Lars Bettum fra Plan- og bygningsetaten hadde også en tøff kveld i stolen på Holtet videregående skole. Han fremholdt at planen fungerer etter intensjonen, men innrømmet at den muligens ville sett noe annerledes ut hvis den hadde blitt laget i dag.

Les noen av utsagnene under møtet under.

SAGT PÅ MØTET:

Jeg føler meg rundlurt av Oslo kommune
Knut Jacobsen, kjøpmann på HoltetVi som folkevalgte må erkjenne at vi tok feil

Ola Elvestuen (V), leder byutviklingskomiteenDet er på Holtet det er mest penger å tjene for tiden

Ola Elvestuen (V), leder byutviklingskomiteenTallet 500 boliger er ikke tatt ut av løse luften

Ståle Hagen (H), byrådssekretær for byutviklingHoltet er bra, og blir bra

Ståle Hagen (H), byrådssekretær for byutviklingVi i bydelsutvalget var litt naive i forhold til hvordan utviklingen har blitt på Holtet

Sigbjørn Odden (H), leder Nordstrand bydelsutvalgHvis det kommer forslag om et bygge- og deleforbud, så er vi for

Sigbjørn Odden (H), leder Nordstrand bydelsutvalgHvis reguleringsplanen hadde blitt laget i dag, ville den kanskje sett noe annerledes ut

Lars Bettum, Plan- og bygningsetatenJeg kan være enig i at det ideelle er å se de to planene i sammenheng
(det finnes tre uavhengige planer for Holtet i dag. red.anm.)
Lars Bettum, Plan- og bygningsetatenHvordan kan kommunen som arbeidsgiver leve med en fagetat som til de grader roter det til?

Knut Jacobsen, kjøpmann på HoltetKommunen har en intim dialog med befolkningen i Nordstrandskråningen. Vi ser overhodet ikke den samme dialogen på Holtet

Jon Anton Johnson, Bekkelagshøgdas VelDa jeg syklet til jobben i dag så jeg sykebiler i Holtet-krysset. Det er ikke første gang

Jon Anton Johnson, Bekkelagshøgdas VelSynes dere i Høyre at resultatet på Holtet er god byutvikling?

Ola Elvestuen (V), leder byutviklingskomiteenDette er nærmest en voldtekt av vårt bomiljø

Arild Krogh, tidligere eier av Holtveien 3Jeg kjører med hjertet i halsen hver gang jeg er i Holtveien. Dere har tatt dyden på hele området.

Eva Brænden, mangeårig lærer ved Brannfjell skoleDere har vedtatt noen dere ikke begriper noe av

Arne Bennin, tidligere Høyre-mann med åtte års fartstid i Oslo bygningsrådStåle Hagen, som er en hyggelig mann, gå hjem til min gode venn Fredriksen (byråden, red.anm.) og si at dere må gjøre noe med dette

Arne Bennin, tidligere Høyre-mann med åtte års fartstid i Oslo bygningsrådJeg tror de som har bygget på Holtet har tjent ganske bra allerede, så det bekymrer meg ikke

Ola Elvestuen (V), leder byutviklingskomiteenEt bystyrevedtak varer bare inntil bystyret mener noe annet

Ola Elvestuen (V), leder byutviklingskomiteenKom igjen a' Ståle!

Helle Sviu, La Nordstrand Puste, om muligheten for å se på Holtet-planen på nyttHøyre er tydeligvis det eneste borgerlige partiet som er imot innbyggerinitiativet. Siv Jensen har skrevet under

Hroar Møthe, Aksjon Holtet

Har du flere kommentarer? Diskutér saken her.