Han vil at statlige byråkrater av alle slag, så langt det er mulig, selv skal få bestemme hvor de har lyst til å bo og jobbe. Nå prøver Høyre-toppen i Nordland å få med seg resten av partiet, melder NRK.

Thorheim skal presentere forslaget under Nordland Høyres årsmøte denne helgen. Han har god tro på at forslaget blir vedtatt. Deretter skal resten av partiet overtales fram mot landsmøtet i mai.

– Statlige forvaltningsjobber må man kunne gjøre overalt i landet. Nå ønsker vi at staten som arbeidsgiver skal oppføre arbeidssted «Norge», sier Thorheim til NRK.

– Rekrutteringen i staten bør ha fokus på kompetanse og egnethet. Arbeidstakere skal ikke diskrimineres til stillinger i staten basert på bosted. Det vil sikre bosetting og verdiskapning i distriktene, sier Thorheim, som mener både teknologien og pandemien har vist oss at fremtidens arbeidsliv ikke trenger å være knyttet til et kontor.