Denne uken har Nordisk råd vært samlet i Islands hovedstad, Reykjavik. Der ble et forslag om en felles uttalelse om behovet for å i fremtiden minske utvinningen av fossile brensel som olje og gass, stemt ned.

Høyres stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle reagerer på at Arbeiderpartiet var med på å forkaste dette.

– Jeg må innrømme at jeg ble litt skuffet. Jeg trodde Arbeiderpartiet lå på samme linje som Høyre, om at oljeindustrien må tas vare på, samtidig som vi var enige om at olje og gass på et tidspunkt må fases ut, sier Westgaard-Halle til Nettavisen.

Westgaard-Halle stilte også spørsmål om Aps oljepolitikk i etterkant av voteringen. Hun mener Arbeiderpartiet nå kommuniserer at olje- og gassutvinningen kan fortsette «i all evighet».

Dette mener hun stemmer dårlig overens med det de har kommunisert tidligere, og forstår samtidig lite av hvorfor de da ønsker å satse på havvind. I Arbeiderpartiets partiprogram står det at store deler av verdens uutnyttede forekomster av fossil energi må bli liggende, da først og fremst med tanke på kull, men også olje.

– Mener du at Arbeiderpartiet snakker med to tunger, én på hjemmebane og en på bortebane?

– Ja, i går gjorde de det i Nordisk råd. De har ett budskap hjemme, og hadde et annet i Reykjavik. Flere reagerte ganske kraftig på det, sier Westgaard-Halle, som også understreker at Høyre ikke går inn for å tidfeste sluttdatoen i norsk oljeindustri.

Mener Ap gir opp Paris-målene

Westgaard-Halle mener Norge ikke kan slutte med olje og gass nå.

– Situasjonen i Ukraina har understreket viktigheten av norsk gass for å gjøre Europa uavhengige av Russland. Vi står midt i energikrise, og det må også vi som er opptatt av klima forholde oss til.

– Vi kan gjerne også slå hverandre i hodet med rapporter som viser hva norsk olje og gass har å si for klimaet på kort sikt, men jeg er skuffet over at Arbeiderpartiet nå snur når det gjelder nedtrapping av fossil energi på lang sikt, og dermed gir opp å nå Paris-målene. Det er ikke forenelig med budskapet de fremfører her hjemme.

– Er det ikke litt lite konkret å foreslå at utvinningen skal minske, uten å si noe om når det skal skje?

– Dette var det minste felles multiplum for oss. Vi er nå i en situasjon der mange land forsøker å gjøre seg uavhengig av olje og gass. Vi kommer aldri til å slå fast et tidspunkt der vi må slutte med olje og gass, men det er åpenbart at sektoren på et tidspunkt må bli mye grønnere.

Westgaard-Halle tror utvinningen av norsk olje og gass vil minske naturlig, uten innblanding fra Nordisk råd.

– Både fordi vi finner mindre olje og gass, men også fordi etterspørselen etter fossilt vil minske som følge både av flere politiske grep, utviklingen av nye teknologier og sterkere satsing på fornybart.

– Helt uaktuelt å begynne med utfasing

Jorodd Asphjell er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og president i Nordisk råd.

Han mener det nedstemte forslaget må sees i lys av at det ble fremmet i en diskusjon om en handlingsplan som skal gjelde fram til 2030, og at det var grunnen til at de gikk imot det. Det er ikke riktig tidspunkt å sende ut slike signaler nå, mener han.

– Innenfor den tidsrammen vil det være helt uaktuelt å begynne med utfasing, ut fra energibehovet Europa har, med bakgrunn i krigen i Ukraina, sier Asphjell til Nettavisen.

Han er også uenig i at Arbeiderpartiet taler med to tunger i spørsmålet om olje og gass, og understreker at en nedtrapping vil bli nødvendig på lang sikt.

– Det var jo ikke snakk om å redusere utvinningen av fossile brensler i en bestemt tidsperiode i forslaget som ble nedstemt. Hvorfor gikk det ikke an for Arbeiderpartiet å stille seg bak at man må forsøke å minske utvinningen?

– Det er vel ingen som er uenige i at man på sikt skal utfase fossile brensler. Det tror jeg alle sammen er helt enige om, men vi ser det opp mot den perioden vi er i, visjonsperioden og handlingsplanen som vi debatterte i Reykjavik fra 2025-2030.

– Halle var jo oppe på talerstolen og sa at hun var misunnelig på Arbeiderpartiets gode miljøpolitikk. Den står fast, og vi har innført den grønne boka, der alle departement og etater skal vise til hvilke tiltak som iverksettes for å redusere energiforbruket og bidra bedre i det internasjonale klimaregnskapet.

– Westgaard-Halle mener dere snur når det gjelder nedtrapping av fossil energi på lang sikt, og dermed gir opp å nå målene i Paris-avtalen. Bommer hun her?

– Her bommer hun fullstendig. Hun skrøt av Arbeiderpartiets klimapolitikk på talerstolen. Er det noen som har gjort en veldig, veldig god jobb de siste årene med dette, er det Espen Barth Eide. Han og Arbeiderpartiet er veldig tydelig på at Parisavtalen og klimamålene står ved lag, og det støtter alle de sosialdemokratiske partiene i Nordisk råd.

– Alle sosialdemokratiske partier i Norden står bak Parisavtalen og visjonen om at Norden skal være verdens mest bærekraftige integrerte region innen 2030. Skal en nå målet om et grønt Norden, er en helt avhengig av å øke produksjonen av fornybar energi framover, slik at en kan trappe ned behovet for fossil energi, sier Asphjell.

Stemples som MDG-kopi

Til tross for motstanden fra Høyre, får Arbeiderpartiet støtte fra Fremskrittspartiet og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen.

Johnsen er også medlem av Nordisk råd, og har vært til stede på Island denne uken. Han mener Arbeiderpartiet nå ser ut til å være i ferd med å bli et «godt, gammelt industriparti», og roser dem for måten de stemte på.

Han er imidlertid ikke like positivt innstilt til Høyre og Lene Westgaard-Halle.

– De framstår som en kopi av MDG, sier Johnsen til Nettavisen.

Til det svarer Westgaard-Halle:

– Jeg tror alle, unntatt FrPs representant, er veldig klar over at Høyre og MDG står langt fra hverandre i oljepolitikken. For Høyre er hovedfokuset å få ned etterspørselen av fossilt. Det viktigste for oss er å kutte utslipp, ikke å angripe en bransje som blir viktigere og viktigere i det grønne skiftet. Men vi er realitetsorienterte nok, akkurat som bransjen selv, til å forstå at det betyr mindre utvinning av fossilt i fremtiden.