Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) har engasjert seg i det omstridte salget av Telenor Myanmar, og stilte et skriftlig spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) forrige uke.

Høyre-politikeren ville blant annet ha svar på om Næringsdepartementet har bedt Telenor om å avvente formaliseringen av salget, noe departementet ifølge besvarelsen ikke har gjort.

Les også: Lokale Telenor-ansatte trygler Telenor-styret om å stanse salget

Pettersen følger opp saken med å stille et nytt spørsmål til næringsministeren under Stortingets spørretime neste onsdag.

- Hovedspørsmålet mitt til statsråden vil jeg vinkle opp mot omdømmet til både Telenor og til den norske stat som majoritetseier av Telenor. Har statsråden vurdert situasjonen ut fra et omdømmemessig ståsted, og vil han vurdere å sette salget på vent i lys av dette? Salget av Telenor Myanmar anser jeg som en omdømmeutfordring som jeg mener næringsministeren bør ta på største alvor, sier Pettersen til Nettavisen.

Den norske stat er hovedaksjonær i Telenor med en eierandel på 53,97 prosent, ifølge Telenors årsrapport 2020. Det er Nærings- og fiskeridepartementet med ansvarlig statsråd Jan Christian Vestre (Ap) som forvalter dette eierskapet.

- Dette handler om at den norske stat er majoritetseier av Telenor. Ute i verden vet alle at Telenor er lik Norge. Telenor er én av de store merkevarene våre. Norge er et land som er opptatt av menneskerettigheter og bruker nå plassen vår aktivt i FNs sikkerhetsråd til å forfekte disse verdiene, sier Pettersen.

Les også: Sterke beskyldninger mot Telenor i Myanmar: - Har delt sensitiv brukerdata med militærregimet i ett år

- Omdømmemessig tenker jeg det er en utfordring at Telenor opererer med det norske flagget på brystet, mens millioner av mennesker opplever situasjonen knyttet til Telenor Myanmar-salget som særdeles utfordrende sett fra et menneskerettsperspektiv. Dette vil naturligvis gjøre noe med Norges omdømme. I deres øyne er det Norge som svikter dem nå, sier han.

Pettersen viser til Telenor Myanmars 18 millioner kunder som nå risikerer å få brukerdata om seg selv overlevert til militærregimet straks formalitetene rundt salget er ferdigstilt.

- I sitt skriftlige svar til meg siterer statsråden Telenor på at selskapet «har vurdert alle muligheter og mener at et salg av virksomheten er den minst ufordelaktige løsningen i denne situasjonen». Ordet «ufordelaktig» forteller meg at dette er en situasjon som alle skjønner er veldig vanskelig, men jeg vil utfordre statsråden på om et salg er minst ufordelaktig sett i lys av de siste ukenes utvikling hvor vi kan lese nye alvorlige saker om situasjonen i media nesten hver dag, sier Pettersen.

Les også: Klager Telenor inn for Datatilsynet: - Frykter for sikkerheten til familien

Nettavisen har forelagt uttalelsen fra Pettersen overfor Næringsdepartementet, men departementet «viser til næringsministerens svar til Stortinget på spørsmålet fra Pettersen og har ikke noe å tilføye ut over dette».

Her er det skriftlige svaret fra næringsministeren.