I innspurten av byrådsforhandlingene, må miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) svare for mer enn 15.000 lovbrudd i etater hun har ansvar for.

Les også: Stavrum: - Arbeidstilsynet bør anmelde

Det er NRK som har avdekket de mange bruddene på arbeidstidsbestemmelsene, hvorav 6.616 i Brann- og redningsetaten, 5.616 i Vann- og avløpsetaten, 3.099 i Bymiljøetaten og 277 i Klimaetaten.

På toppen av det hele kommer over 800 brudd i Energigjenvinningsetaten (EGE).

Nestleder i Høyres bystyregruppe i Oslo, Øystein Sundelin, sier til Nettavisen at dette er «svært alvorlig».

Høyretopp: - Svært alvorlig

- Nå er det viktig at vi får stilt Berg alle de spørsmål vi har i saken. I tillegg venter vi på rapportene fra PwC og kommunerevisjonen.

- Hva kan du si basert på det du vet nå?

- Dette er svært alvorlig, først og fremst for alle de ansatte som er berørt, men også for Oslo kommune.

- Hvilke konsekvenser kan dette få for byråden?

- Det er for tidlig å si, men vi skal ta stilling til hvordan Berg har utøvet sitt embete, så skal vi vurdere konsekvensene. Høyres bystyregruppe skal da ta stilling til om vi vil reise mistillit, om hun får en «ripe i lakken» eller om vi krever tettere oppfølging av de berørte etatene.


- Hvis du skal være høy og mørk ...

Sundelin har aldri opplevd noe lignende:

- Det som gjør saken enda mer alvorlig, er at da de omfattende bruddene på arbeidsmiljøloven ble avdekket i Veireno for et par år siden, sto både Berg og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) frem og bedyret nulltoleranse for slike lovbrudd.

- Hvis du skal være høy og mørk, må du sannelig passe på å følge din egen moral. Her er det ikke snakk om et og annet brudd, men systematisk svikt – over 15.000 brudd, sier han.

Rødt: - Onsdag skal vi få alle fakta på bordet

Gruppeleder for Rødt i Oslo, Eivor Evenrud, sier at til Nettavisen at hun er spent på PwC-rapporten som kommer onsdag.

- Da er vi lovet alle fakta på bordet. Det blir avgjørende å se hva slags type brudd det dreier seg om, sier hun - og utdyper:

- De fleste har vel forståelse for at en brannmann under utrykning får dispensasjon for å jobbe to timer ekstra.

- Dreier det seg imidlertid om ulovlige anskaffelser, er saken mye mer alvorlig, sier Evenrud til Nettavisen.

Hun vil vente med å si noe om hvilke konsekvenser saken kan få for miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

- Altfor mange brudd

Brannsjef i Oslo, Jon Myroldhaug, sier det er krevende å skulle lede en beredskapsetat og følge arbeidsmiljøloven til punkt og prikke:

– Vi har altfor mange brudd og har en stor jobb å gjøre. Vi skal ha beredskap døgnet rundt, året rundt og har en del store hendelser. Det gir mange utfordringer på bemanning og kompetanse, sier han til NRK.

Berg: - Jeg har bedt om redegjørelser

Slik svarer Lan Marie Berg på kritikken i en pressemelding fredag:

- Jeg har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene. Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor. Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges av alle kommunens virksomheter. Det er den enkelte virksomhetsleder som ivaretar arbeidsgiveransvaret i sin etat, sa Berg i en pressemelding før helgen.

- Trenden viser at antall brudd går nedover. Samtidig ser vi at etatene i min sektor må jobbe enda mer systematisk med å få ned brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Mange brudd kunne være unngått med bedre rutiner og planlegging, erkjente byråden.

Johansen: - Viktig med ryddige arbeidsforhold

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er orientert om bruddene hos ansvarlig byråd Lan Marie Berg.

- Det er viktig for byrådet å sikre at ansatte i kommunen har ryddige arbeidsforhold. Det har byråd Lan Marie Berg tatt grep om i sin sektor, og denne uken har hun forsikret seg om at etatsdirektørene gjør det de kan for å unngå brudd på regelverket. Det er den enkelte virksomhetsleder som har ansvar for at regler overholdes. Dette følger av virksomhetsstyringsinstruksen, sa Johansen fredag.