Oslo Høyre avholder i helgen sitt årsmøte, der de skal behandle flere forslag som kan ende opp i partiprogrammet som de skal gå til valg på om under to år.

En av sakene som har vært mye omtalt og omstridt under dagens rødgrønne byråd, er fjerningen av parkeringsplasser og biltrafikk i Oslo sentrum.

Men nå vil også Oslo Høyre fjerne mer biltrafikk.

«Vi vil jobbe for å flytte biltrafikk bort fra bolig- og sentrumsområder», heter det i en av resolusjonene som det skal stemmes over på årsmøtet.

Les også: Vil nesten doble bompengene for elbiler: - Ingen vei utenom

- Tilbakefører ikke

Forslaget er kanskje overraskende for en del, siden Oslo Høyre har kritisert byrådet for å gjøre gater bilfri, og for å ha fjernet over tusen gateparkeringsplasser.

- Vi risikerer at en del av butikkene mister omsetning, og i verste fall må legge ned. Vi kan risikere at deler av Oslo blir en spøkelsesby, advarte Oslo Høyres daværende gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, i 2017.

Merete Agerbak-Jensen, som leder programkomiteen, understreker imidlertid at forslaget som nå skal behandles, handler om prinsippene for byutvikling framover.

- Vi sier noe om at det er viktig å få biltrafikk bort fra boområder, også i ytre by, for eksempel ved å bygge Manglerudtunnelen. Vi har heller aldri vært for masse gateparkeringsplasser innenfor Ring 1, sier Agerbak-Jensen til Nettavisen.

Les også: Tunnelstrid i Oslo: - På tide at Raymond Johansen legger bort kjepphestene

- Da har det kanskje ikke kommet så godt fram?

- Kanskje ikke det, og så er det jo ulike meninger, svarer hun.

Hun viser til at fjerning av biltrafikk handler om gode og trygge bomiljøer.

- Så dere vil ikke tilbakeføre parkeringsplassene som byrådet har fjernet?

- Jeg kan ikke se for meg det i noe massivt omfang. Men det er jo viktig at det finnes parkeringshus rundt, og det gjør det jo - og at det er gode nok forhold både for handikapparkering, varelevering og taxi, sier hun.

Les også: Har innført vrakpant for p-plasser i Oslo - det møter krass kritikk

- Egen gåstrategi

Agerbak-Jensen påpeker at det ikke står noe om parkeringsplasser i forslaget som skal behandles på årsmøtet, men det er ikke i tvil om hva de vil prioritere:

«Gjennomføre et stort løft for fotgjengere i Oslo og utarbeide en «gåstrategi» som gjør det attraktivt og trygt for befolkningen å ferdes til fots. De aller mykeste trafikantene må stå øverst i samferdselspyramiden og ha forrang i gater og veikryss», heter det i resolusjonen.

Dermed må Oslos sykkelstrategi prioriteres mindre, om dette blir Høyres politikk.

- Det er ikke noe galt med sykkelveier, men fotgjengerne er de aller mykeste trafikantene og de bør ha aller høyeste prioritet, sier Agerbak-Jensen.

Det foreslås flere gågater i Oslo sentrum, eller såkalt «Shared space» hvor fotgjengere er høyest prioritert.

- Det kan være utfordrende for forgjengere på fortau med både syklister og elsparkesykler, og ikke minst når det gjelder brøyting og strøing om vinteren. Det er for få gangakser, og de gågatene som er kunne både vært flere og bedre, sier hun.

Innenfor Ring 1 skal uansett kollektiv, gange og sykkel prioriteres.

Vil pusse opp byen

I første omgang skal Oslo Høyres årsmøte ta stilling til flere saker når det gjelder byutvikling, og et av målene er å pusse opp byen til byjubileet i 2024. Da er det nemlig 100 år siden hovedstaden skiftet navn fra Christiania til Oslo.

«Byjubiléet er riktig anledning for et stort vedlikeholdsløft og en sårt tiltrengt estetisk oppgradering av Oslos fellesarealer. Samtidig er det behov for et krafttak for rehabilitering av kulturhistoriske bygg både i kommunal og statlig eie», står det i en av resolusjonene til årsmøtet.

- Det er mange store kulturbygg som står og forfaller, men det er mangel på penger. Det som skiller oss litt fra andre er at vi har tro på at det her kan komme inn private og frivillige som kan få fart på dette, sier Agerbak-Jensen, og samtidig legger til:

- Staten må se å få brukt sine gamle, store monumentalbygg som i dag står tomme.

- Og så vil dere har flere høyhus i Oslo?

- Det vi sier er at vi er åpen for å myke opp den gjeldende strategien, der hvor du ikke ødelegger noen siktlinjer. Vi må bygge mer effektivt der vi kan som vil frigjøre mer areal på bakkeplan, og det kan brukes til fine plasser og torg, sier hun.

I dag er det lov å bygge bygg som er 12 etasjer høye i hovedstaden, men Høyre sier ikke noe om hvor høyt man skal kunne bygge i forslaget.

Byrådskampen i gang

Hele partiprogrammet som Oslo Høyre skal gå til valg på neste år, skal vedtas i november, om lag ett år før lokalvalget der målet er å vinne tilbake byrådsmakten.

På helgens årsmøte skal fylkeslaget velge både ny leder og nestleder, der Agerbak-Jensen er kandidat til nestledervervet.

- Jeg har stilt meg til dispensasjon, så får vi se hvordan det går, sier hun.

Morten Steensrup er innstilt som leder i Oslo Høyre etter at Heidi Nordby Lunde.