I forrige uke skrev Nettavisen at byrådet i Oslo vil fjerne flere av elbilfordelene neste år.

- Også elbiler tar opp plass i gatene, og spesielt i indre by hvor vi har Norges beste kollektivtilbud og stadig bedre sykkelveier, mener vi det derfor er riktig å varsle at også elbiler fra neste år må betale noe for å parkere, sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Nettavisen.

I tillegg økes takstene for elbiler i bomringen fra mars 2020.

- Et skritt i feil retning

Forslaget får imidlertid lite støtte hos Oslo Høyre, som i helgen fridde til nettopp MDG om et mulig byrådssamarbeid.

- Jeg er veldig skuffet over at byrådet legger opp til å innføre avgiftsparkering for elbiler. Skal vi lykkes med å elektrifisere bilparken så må elbilfordelene i så stor grad som mulig bestå. Det å innføre parkeringsavgift er et stort skritt i feil retning, sier Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, til Nettavisen.

Lae Solberg mener man i stedet for å svekke fordelene for nullutslippsbiler, heller burde gjennomføre tiltak som gjør det mer attraktivt å skaffe seg elbil, ved å for eksempel å bygge flere ladestasjoner.

- Det er en utfordring at en del elbiler kommer utenfra og parkerer uten å måtte betale beboerparkering og på den måten fortrenger beboerne. Det er Høyre villig til å se nærmere på. Men å innføre en generell parkeringsavgift for elbiler er uheldig, fordi det kan svekke omleggingen til en utslippsfri kjøretøypark, sier han, og legger til:

- Byrådet bør tenke seg nøye om før de ødelegger den suksessoppskriften som fører til at vi står midt i en elektrifisering av bilparken.

Les Bergs tilsvar lenger ned i saken.

- Vil bli færre elbiler

Lae Solberg tror MDG også egentlig vil beholde elbilfordelene.

- Jeg tror jo at MDG også ønsker å beholde elbilfordelene. Det ser ut som de har tapt denne saken mot Arbeiderpartiet internt i byrådet, og det hadde de sluppet hvis de satt i byråd med oss, sier han, og viser til at elbilfordelene ble innført av et borgerlig flertall i sin tid, sier han.

- Men MDGs miljøbyråd, Lan Marie Berg, påpeker at elbilene også tar fysisk plass i gatene, og derfor vil innføre betaling for parkering?

- Dette er jo de parkeringsplassene byen til enhver tid har, så de vil bli brukt av de bilene som befinner seg i Oslo. Da bør vi stimulere til at flest mulig av de bilene som parkerer her er nullutslippsbiler, sier Lae Solberg, og påpeker:

- Hvis byrådet fjerner elbilfordelen, så vil det bli færre elbiler og flere fossilbiler på parkeringsplassene enn det ellers ville vært. Og det er det motsatte av det vi ønsker - så det argumentet holder ikke.

- Betydelige gjennomslag

Høyre-politikeren står derimot fast ved at MDG bør bytte side i Oslo-politikken, og heller danne byråd med Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet - og vrake Ap og SV.

- Vi har ikke avtalt noen møter med MDG. Jeg har tatt kontakt med flere i MDG, og har uttrykt Høyres genuine ønske om samarbeid, sier Lae Solberg til Nettavisen.

Han sier de er villige til å strekke seg langt.

- Jeg har understreket for MDG at Høyre er villige til å strekke seg langt i et eventuelt samarbeid mellom MDG, Høyre og sentrumspartiene. Det er viktig for meg å få fram at MDG vil få betydelige gjennomslag ved et samarbeid med oss.

Lae Solberg forteller at de kan innfri omtrent alle kravene som MDG la fram til et nytt byråd før valget, og at de kan akseptere 10,5 av de 12 kravene.

- Og så sier MDG at de vil forhandle med SV og Arbeiderpartiet først. Det må vi respektere, men jeg håper at de innser at de har mer å hente med et samarbeid med oss, sier han.

MDG avviste samarbeid

Men dagen etter valget slo MDG fast overfor Nettavisen at det var uaktuelt å samarbeide med Høyre.

- Vi har sagt at samarbeid med Høyre ikke er aktuelt for oss, fordi de politiske forskjellene mellom oss og Høyre er så store, sa MDGs fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen.

Til den avvisningen, har Lae Solberg følgende å si nå:

- Jeg håper at de etter hvert får øynene opp for hvor mye god klima- og miljøpolitikk de får ved et samarbeid med oss, sier han.

I tillegg til store klimaseire, med blant annet satsing på kollektivtrafikk, lover han en parkering av «de ideologiske kjepphestene til SV og Rødt».

- Det gir Høyre mulighet til å sikre et mangfoldig tjenestetilbud, der de private også får mulighet til å bli med, og dermed parkere fløysidene på begge sider i Oslo.

Lae Solberg vil imidlertid ikke ha med seg Frp på laget, men vil med de andre partiene sikre seg flertall i byrådet.

MDG: - Færre elbiler med Høyre

Men miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG), slår hardt tilbake mot kritikken fra Høyre.

- Er det noe som kan føre til at det selges færre elbiler her i landet, så må det jo være politikken til Høyre som presser gjennom økte billettpriser på kollektivreiser samtidig som de vil gjøre det billigere å kjøre bil på stadig nye motorveier, sier Berg til Nettavisen.

Hun karakteriserer Høyres politikk som usosial.

- Mens bilavgiftene er kuttet med mange milliarder kroner under denne regjeringen, har Høyre i regjering økt avgiftene på kollektivtransport. Det er usosialt. Det folk i Oslo trenger, er et bedre og billigere kollektivtilbud. Ikke mer biltrafikk og forurensning, sier Berg, og understreker at byrådets mål er det skal være billigst å reise miljøvennlig.

- Ved siden av å bygge enda flere ladestasjoner fremover, skal vi i byråd satse på å gjøre det enda enklere for folk å klare seg uten bil. Det å få flere til å dele på bilen eller reise kollektivt er også noe av det aller beste vi kan gjøre for bylufta, folkehelsa, og for miljøet. Det vil spare samfunnet for enorme kostnader. Når flere deler på bilene, blir det også færre biler i gatene og lettere finne parkering, sier hun.

Frp: - Et godt forslag

Kuttet i elbilfordelene i Oslo, blir imidlertid godt tatt imot av Frp.

- Dette er til en forandring gode forslag fra MDG og Lan Marie Berg. Vi er langt over målet på antallet elbiler i klimaforliket, og derfor er det naturlig at også elbilene betaler noe mer enn tidligere, sier Frps finanspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, til Nettavisen.

Bjørnstad sier at han forventer at pengene som tas inn kommer bilistene til gode.

- Jeg forutsetter at de pengene som tas inn som følge av denne endringen brukes til å gjøre hverdagen til alle bilister i Oslo bedre og enklere, både de med elbil og de med bensin- og dieselbil. Vårt mål er et lavest mulig avgiftsnivå for alle bilister, sier han.

Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, sier samtidig at det ikke er aktuelt for dem å sitte i byråd med MDG.

- For Oslo Frp sin del er det utelukket å sitte i byråd med MDG. Det har vi vært tydelige på, og vil stå for i fremtiden også, sier Stenersen, og legger til:

- Høyre kan samarbeide med de partiene de selv ønsker. Vi vil ha et blått byråd, og Oslo Frp vil ha billigere kollektivbilletter, økt satsning på skolen, lavere bompenger, og valgfrihet for innbyggerne. Vi skal jobbe for dette fremover i bystyre.

- Forhandler med Ap og SV

MDG påpeker også at de nå forhandler med dagens byrådspartier.

- Nå forhandler vi med Ap og SV, og det pågår ingen samtaler med Høyre. Ut over det har vi ingen kommentar ut over det vi har sagt tidligere, sier MDGs fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen.

Hva det vil koste for elbilene å parkere i Oslo, vil byrådet komme tilbake til senere i år.