OSLO MET (Nettavisen): Mandag la Høyres programkomité fram sitt forslag til nytt partiprogram for stortingsperioden 2021-2025.

Der foreslår komiteen en strengere innvandringspolitikk på flere områder.

- Vi ønsker å stramme noe mer inn enn det vi har gjort i inneværende periode, sier nestleder i programkomiteen og statsråd for høyere utdanning, Henrik Asheim (H), til Nettavisen.

Se videointervju med Asheim øverst i saken.

Hovedregel: Midlertidig

Som hovedregel foreslår programkomiteen å kun gi midlertidig opphold til flyktninger som kommer til Norge. I programforslaget står det også at «de forventer tilbakeføring til områder personer har flyktet fra når dette blir trygt».

- Vi skal hjelpe flere som er på flukt i trygge tredjeland. Vi kan hjelpe flere med de samme pengene på den måten, sier Asheim om hjelpen de vil prioritere i nærområdene, på lik linje med det Fremskrittspartiet har foreslått i mange år.

I forslaget står det at Høyre vil utrede et system hvor Norge gir beskyttelse til sårbare personer med beskyttelsesbehov, ved å betale for omplassering til trygge tredjeland.

Programkomiteen vil dessuten øke botidskravet fra tre til seks år for permanent oppholdstillatelse for borgere utenfor EØS og de nordiske landene. Samt innføre krav om minst fire år med egenforsørgelse og krav om arbeidsdeltakelse for å få permanent oppholdstillatelse, med mindre særlige grunner tilsier at det er urimelig.

Les også: Høyre vil gjøre store endringer for alkoholsalget i Norge

Strengere gjenforening

Partiet strammer også inn når det gjelder familiegjenforening, med flere nye krav til de som ønsker å få familien sin til Norge.

- Vi stiller noen krav til familiegjenforening, hvor vi sier at du skal kunne forsørge familien din for å kunne få dem til Norge, sier Asheim, og samtidig påpeker:

- Kvoteflyktningene vi tar imot skal gjerne være hele familier eller grupper som er enkle å integrere i landet vårt.

I programforslaget står det at flyktninginnvandring til landet i hovedsak skal skje gjennom uttak av kvoteflyktninger.

Les også: Høyre vil ha billigere sprit og vin - møter sterk motstand: - Ikke riktig tidspunkt midt i en koronapandemi

- Forhandle etter valget

Asheim understerker samtidig at selv om de strammer noe inn i innvandringspolitikken, så har de et ansvar for å hjelpe de som er på flukt.

- Men gjør dere disse endringene for å møte Frp på deres hjemmebane?

- Nei, egentlig ikke. Jeg tror vi har ment lignende ting i programmer tidligere. Og så vet også vi at vi skal forhandle med andre partier på borgerlig side om den politikken som blir ført, men dette er Høyres primære standpunkt - og så får vi forhandle etter valget, sier nestlederen i programkomiteen.

I programforslaget står det også at Høyre skal:

  • Føre en streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk.
  • Jobbe for felleseuropeiske løsninger på flyktning- og migrasjonspolitikk.
  • Statsborgerskap skal ikke innvilges dersom søkeren aktivt motarbeider eller nekter å samarbeide i arbeidet med å avklare egen identitet.
  • Ikke bosette innvandrere i områder der innvandrerandelen er over 30 prosent.
  • At asylsøkere og flyktninger i likekjønnede forhold skal ha krav på familiegjenforening med ektefelle/partner.
  • Sørge for god opplæring i norske verdier og samfunnsnormer, særlig knyttet til aksept for kvinner, seksuelle og religiøse minoriteter, og ytringsfrihet.

SV reagerer på forslagene

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har imidlertid lite til overs for Høyre-forslagene:

- Bare de flyktningene som har god økonomi skal få være sammen som familie, hilsen Høyre. Hva om det var deg Helleland, som hadde mistet alt og måtte flykte og så skulle du måtte leve i evig angst for barna dine og barna skulle leve uten mot fordi du ikke tjente «nok», skriver Andersen på Twitter, med henvisning til programkomiteens leder, Linda Hofstad Helleland.

Vil selge alkohol til 23

Som Nettavisen skrev tidligere mandag, ønsker Høyre også å gjøre flere store endringer når det gjelder salg av alkohol. Blant annet foreslår programkomiteen å utvide åpningstiden for Vinmonopolet til klokken 20.

Se intervju med Asheim her:

Komiteen foreslår også at butikker skal kunne selge alkohol fram til klokken 23.

Et flertall i programkomiteen går i tillegg inn for å la dagligvarebutikker selge alkohol opp til 8 prosent. Men dette punktet har mindretallet i komiteen ønsket å stryke.

Se video fra programkomiteens pressekonferanse: