OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Fredag la revisjonsfirmaet PwC fram sin rapport etter å ha gransket påstander om lovbrudd i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE), som avdekker 807 brudd på arbeidsmiljøloven.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG), som har det øverste ansvaret for etaten.

Nå sier Høyre i Oslo at de vurderer mistillit mot byråden.

- Vi kan ikke utelukke det nå, og så må vi bruke litt tid på å komme tilbake til det, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, til Nettavisen.

Se videointervju med Berg øverst i saken.

- Det er alvorlig

Sundelin sier han ser svært alvorlig på det som kommer fram i rapporten.

- Jeg bruker byrådens egne ord, og at dette er svært alvorlig og mye som er uakseptabelt. Jeg er glad for at rapporten har kommet, og nå skal vi gå grundig gjennom den for å se hvilke spørsmål vi er nødt til å stille og hvilke konsekvenser dette skal få, sier han.

- Hva tenker dere om byråd Bergs rolle i denne saken?

- Hennes posisjon er i alle fall ikke styrket av dette, og det er mangelfull informasjon til bystyret - og slik kan vi ikke ha det i et parlamentarisk system, sier Sundelin, og legger til:

- Det tyder på at det har vært dårlig, for å si ikke styring av etaten i det hele tatt, og derfor står vi i en situasjon med en rapport som denne, hvor vi har brudd på arbeidsmiljøloven, brudd på anskaffelsesreglementet og ansattelsreglementet.

Berg: - Ikke akseptabelt

Ansatte i EGE har de siste fire årene hatt omfattende arbeidsdager, mye overtid og systematisk brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge varslene.

Rapporten bekrefter at det har vært en rekke brudd på arbeidsmiljøloven, samt brudd på anskaffelsesregelverket og reglene for ansettelser.

- Funnene som har kommet fram i denne rapporten er alvorlige. PwCs rapport vitner om at det har vært tatt for lett på å følge lover og regler knyttet til anskaffelser, ansettelser og brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det er ikke akseptabelt, sier Berg til Nettavisen, og påpeker:

- Oppgavene våre som kommune er å gjennomføre oppgavene våre samtidig som vi gjør det innenfor Norges lover og regler.

- Hvilket ansvar har du som byråd i denne saken?

- Jeg har ansvar overordnet for at lover og regler følges i mine etater. Så snart det ble klart at det kunne være alvorlige forhold i Energigjenvinningsetaten, så tok vi grep. Vi satte i gang denne rapporten og ny konstituert etatsdirektør fikk klar beskjed om å rydde opp knyttet til arbeidstid og anskaffelser, sier Berg.

- Ikke vurdert min stilling

Hun viser til at det meldes om vesentlig bedre forhold i etaten nå, og at det er færre brudd på arbeidstidsbestemmelsene i år.

- Høyre sier at de ikke utelukker mistillit mot deg som byråd i denne saken. Hva tenker du om det?

- Jeg tenker at jeg har gjort alt jeg kan for å rydde opp i denne saken. Med en gang det ble klart at det kunne være alvorlig forhold i Energigjenvinningsetaten så tok jeg grep, sier Berg.

- Har du vurdert din egen stilling i denne saken?

- Nei, fordi jeg har gjort alt det jeg kan for å rydde opp med en gang det ble klart at det kunne være alvorlige forhold i etaten, så tok jeg grep - og det er det jeg kan gjøre som byråd, sier hun.

- Bør saken får konsekvenser for noen?

- Det er det alt for tidlig å vurdere, sier byråden.

Venstre: - Utelukker ikke konsekvenser

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, ser også alvorlig på saken.

- Rapporten bekrefter jo at det er svært alvorlige forhold vi snakker om. Det er en omfattende ukultur både når det gjelder anskaffelser, arbeidsmiljøloven og ansettelser, sier Bjercke til Nettavisen.

Han mener Berg har håndtert saken for dårlig.

- Det avdekker også at byråden har fulgt dette for svakt opp. Hun ble varslet om dette første gang høsten 2014, og det tok et halvt år før hun orienterte bystyret, og da orienterte hun bystyret mangelfullt, mener Bjercke.

- Bør saken får konsekvenser for Berg?

- Nå skal vi i bystyret gå gjennom denne rapporten, og jeg vil tro at dette vil danne grunnlag for en høring i bystyret - både når det gjelder byrådens oppfølging av etaten og byrådens informasjonsplikt overfor bystyret. Så vi kan ikke utelukke konsekvenser, sier han.

I tillegg til PwCs granskning, har Kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet satt i gang egne undersøkelser.