Gå til sidens hovedinnhold

Høyres frykt for Senterpartiet hemmer beredskapen

Av Odd-Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Fabian Stang skriver i Nettavisen 6. januar at han frykter Senterpartiet. Han er ikke den eneste i Høyre som frykter Sp, for denne frykten får utslag i politikken partiet fører. Dessverre påvirker det beredskapen negativt.

Les også: Kjære Trygve: Politikken din er koselig, men farlig

Tilpasset fremtiden

Den nye brann- og redningsvesenforskriften som nå er på høring synliggjør dette. Regjeringen ga i 2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å komme med forslag til en ny forskrift for å sørge for et brannvesen som er tilpasset framtidas utfordringer.

Oppdraget inkluderte å vurdere krav om heltidsledelse og krav tilpasset større brannsamarbeid. Brannvesen som dekker områder med mindre enn 20.000 innbyggere har i dag ikke noe krav om ledere i heltidsstillinger.

I mange små kommuner kan en ansatt i teknisk etat også være brannsjef i for eksempel 20 prosent stilling. Med så små stillinger og fagmiljøer er det vanskelig følge opp krav og gjøre en god jobb.

DSB foreslo først krav om heltidsledelse i de tre øverste stillingene i hvert brannvesen. Etter at Justis- og beredskapsdepartementet hadde vurdert saken, kom et nytt utkast på høring i oktober 2020, der kravet igjen var tatt ut. Hensynet til små kommuner, som ville vært nødt til å inngå samarbeid med andre kommuner for kunne innføre kravet, gikk foran de faglige rådene.

«En brannpumpe i hver bygd»

Større fagmiljøer var erstattet med «en brannpumpe i hver bygd» for å låne en av Fabians Stangs karakteristikker. Noe hadde tydeligvis endret seg mellom 2016 og 2020. Kanskje ble høyreregjeringa redd for distriktsopprøret?

Behovet for heltidsledelse er derimot ikke blitt mindre. Flere utredninger har vist at det trengs mer analytiske og strategiske ferdigheter i brann og redning. De dagligdagse oppdragene håndteres godt, mens det er utfordringer med store og komplekse hendelser. Forslaget om heltidsledelse hadde dessuten bred støtte blant organisasjonene i brannmiljøet i Norge.

To tanker i hodet på en gang

Fagforbundet er enig med Mariann Skotte og Asbjørn Stensrud fra Senterpartiet som skriver i sitt svar til Stang at god beredskap må ha en lokal forankring. Men det er mulig å ha to tanker i hodet på en gang.

Les også: - Senterpartiet vil gjere folk trygge, Fabian Stang

Mange brannvesen i både store og små kommuner inngår brannsamarbeid med hverandre allerede i dag. Nærheten til innbyggerne vil bestå:

  • Kravene til bemanning og responstid til hendelser er fortsatt strengt regulert i forskriften.
  • Brannvesenet skal fortsatt være et kommunalt ansvar.

Derfor vil kravet om heltidsledelse føre til profesjonalisering, ikke til sentralisering.

- De store vil alltids greie seg

Det dreier seg heller ikke om noen lemping av kostnader over på kommunene. Samfunnsøkonomisk Analyse beregnet på oppdrag fra DSB at tiltaket trolig vil gi netto innsparing (og med et anslag Fagforbundet ser som konservativt).

De store vil alltids greie seg. Flere etater som har vært involvert i redningsaksjonen etter tragedien på Gjerdrum har med rette fått mye honnør for den heltemodige og profesjonelle innsatsen.

Men regjeringen må styre aktivt for å sikre at vi videreutvikler beredskapen i hele landet. Det er synd om et faglig godt begrunnet krav for å styrke beredskapen skal skrotes på grunn av Høyres frykt for Senterpartiet.

Kommentarer til denne saken