Gå til sidens hovedinnhold

Høyresiden har fått tunnelsyn - igjen

Det er på høy tid å se realiteten i øynene.

Av Sirin Stav, leder av samferdsels- og miljøutvalget og gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Oslo bystyre

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

I svaret på innlegget mitt om E6 Oslo øst bekrefter de borgerlige partiene i Oslo at de har fått tunnelsyn - de ser ingen andre løsninger på byens trafikkproblemer enn å bygge mer motorvei. På Stortinget følger de borgerlige partiene opp og vil tvinge lokaldemokratiet i kne for å få gjennomslag for E6 Oslo øst.

Gårsdagens løsninger er årsaken til dagens problemer

I innlegget spør de borgerlige om jeg ville vært mot Operatunnelen om den ble bygget i dag, eller om jeg tror det er hyggeligere å bo på Vålerenga nå enn det var før tunnelen kom.

Det er ingen som bestrider at det er hyggeligere å bo både i sentrum og på Vålerenga i 2020 enn det var i 1980.

Men tunnelene har med all tydelighet vist oss at gårsdagens løsninger ikke er svaret på dagens utfordringer. For å snu problemstillingen: tror høyresiden at befolkningen på Manglerud, Teisen og i Groruddalen fikk et bedre bomiljø etter at Svartdalstunnel, Operatunnelen og Vålerengatunnelen ble åpnet?

Svaret på det er nei.

Paradoksalt nok er det nettopp befolkningen på Manglerud og Teisen som i dag betaler prisen for at trafikken ble lagt under sentrum. Den trafikken kommer nemlig opp i deres nabolag. Og ikke nok med det - tunnelene har gitt betydelig mer trafikk enn før.

Svaret fra de borgerlige er likevel det samme: dette løser vi bare ved å bygge enda en tunnel. Vel vitende om at problemet flyttes rundt i andre deler av byen, og er i strid med faglige råd.

I rapporten Ser vi lyset i tunnelen eller har vi tunnelsyn? skriver Statens vegvesen selv at “Lange tunneler og høy trafikk gir økt risiko. En økning av tunnelomfanget gjør trafikkavviklingen svært sårbar og vil medføre flere hendelser og større konsekvenser ved ulykker. Sammenkobling og forlengelser av eksisterende tunneler gir store sikkerhetsmessige og trafikale utfordringer.”

MDG vil tenke nytt

Siden sentrumstunnelene ble bygget er kravene til sikkerhet skjerpet. Vi ville trolig aldri fått bygget Operatunnelen og Vålerengatunnelen på samme måte i dag. Det blir derfor feil å sammenligne 30 år gamle tunneler med en ny Manglerudtunnel.

Tunnelkravene er hovedårsaken til at Manglerudtunnelen har vokst til å bli et gigantisk motorveiprosjekt. Kravene gjør at veiene på utsiden eser ut og kryssene blir større. Det skyldes at Staten vegvesen ikke aksepterer at det oppstår kø inne i tunnelen.

Det skal vi være glad for. En brann i en tunnel med stillestående kø kan bli katastrofal.

Men det betyr også at vi må tenke nytt. Byrådet ba derfor Statens vegvesen i desember 2019 om å legge fram et alternativ til Manglerudtunnelen. Et alternativ som tar utgangspunkt i ombygging av dagens E6.

Da snakker vi ikke kun om å sette opp noen støyskjermer. Men redusert hastighet, brede fortau, trær, sykkelvei og kollektivfelt. Tiltak som kan gi vesentlig bedre bomiljø, samtidig som vi reduserer trafikken.

Det alternativet var ikke staten interessert i å legge fram. Dermed får ikke bystyret mulighet til en gang å vurdere andre løsninger. I stedet vil de borgerlige partiene på Stortinget be regjeringen om å tvinge gjennom et gigantisk motorveiprosjektet til 16 milliarder kroner. Det mener vi er en helt uakseptabel overkjøring av lokaldemokratiet.

Vi må få flere løsninger på bordet

Mens byrådet og byer som Paris og Helsinki for lengst har skjønt at svaret på trafikkproblemene ikke løses med å bygge mer vei, så tviholder Høyre, Krf og Venstre på den samme grå politikken.

Det er urovekkende at kunnskapspartiet Høyre ikke bare avfeier forskning på tunneler, men de stiller heller ikke ett eneste kritisk spørsmål ved Oslos største og dyreste motorveiprosjekt gjennom tidene.

De borgerlige har bestemt seg, og visen er den samme over hele byen. I et folkemøte i Groruddalen tidligere i høst hadde Høyres Eirik Lae Solberg enda et tunnelløfte på blokka.

Denne gangen var det ny motorveitunnel mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei. Oppskriften kjenner vi igjen fra Røa og Manglerud. Høyre lover prosjekter de ikke har penger til og er fornøyd med gjøre ting slik de alltid har gjort det. Det er ikke Oslos innbyggere tjent med.

MDG mener det er på høy tid å se realiteten i øynene og utfordre de rådyre tunnelprosjektene. Det finnes løsninger som både er bra for både klima, barna og bymiljøet.

Oslos innbyggere skal betale for de borgerliges motorveifest gjennom økte bompenger. Da fortjener de å bli presentert for løsninger som faktisk løser problemene, heller enn å skyve dem “under teppet”. Vi forventer derfor at staten lytter til lokaldemokratiet og legger fram klima- og miljøvennlige alternativer når de planlegger et av byens største samferdselsprosjekter gjennom tidene.

Alternativer som er realiserbare - ikke om 30 år, men nå.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken