Nok en gang kommer det en meningsmåling som viser rekordoppslutning om Senterpartiet.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum kan smile fra øre til øre. Det har han god grunn til. Med den posisjonen han nå har er det all grunn til å tro at det er Vedum som vil være «Kingmaker» i 2021.

Det er stor sannsynlighet for at han vil bli statsminister selv.

Senterpartiet begynner nå å se 20-tallet i oppslutning. Med denne oppslutningen puster Senterpartiet både Høyre og Arbeiderpartiet i nakken.

Med en posisjon i sentrum er det nærmest uunngåelig at partiet får stor makt.

Både Arbeiderpartiet og Høyre ser en annen vei

Både Arbeiderpartiet og Høyre er styringspartier som liker å sitte i regjering. Eller de har i alle fall vært det.

Arbeiderpartiet er i dyp krise og ser ut til å ha store problemer med å stake ut kursen fremover. I de store byene samarbeider Arbeiderpartiet med MDG. Særlig i Oslo har Ap strukket seg langt i å innfri MDGs krav for selv å sitte i byråd. Det er ingen tvil om at dette har kostet mye i oppslutning.

Likevel er det sterke krefter i Arbeiderpartiet som vil ha samarbeid med MDG også på nasjonalt nivå. Hvor ledelsen i Arbeiderpartiet egentlig står i dette spørsmålet er vanskelig å si.

Jonas Gahr Støre ser ut til stadig å være enig med siste taler. I det ene øyeblikket liker han MDG og hvordan partiet samarbeider i Oslo, i det neste er han bekymret for oljeindustriens fremtid. I valgkampen i høst var han opptatt av å vise avstand til Senterpartiet, men forsøkte likevel, uten hell, å fri til distriktene. Troverdigheten er liten.

Høyre har de siste årene opptrådt på en måte som skyver distriktsvelgerne fra seg. Kommunereform, politireform og regionreform har partiet knapt maktet å overbevise noen om er bra. Disse blir oppfattet som sentraliseringsreformer som ødelegger massivt for Høyre i distriktene.

I byene ser også Høyre mot MDG for å skaffe seg makt.

I Oslo fridde Høyre til MDG - og til og med til Rødt i et forsøk på å oppnå posisjoner.

Det eneste Høyre oppnådde med det er å demonstrere at partiet ikke står for noen opposisjon til det sittende Oslo-byrådet.

Også MDG hevder å være sentrumsparti, men?

I teorien kan MDG havne på vippen og avgjøre hvilken regjering vi får etter neste valg. Selv om MDG vokser, så er partiet fortsatt et lite parti. Det i seg selv tilsier at det er mindre sjanse for at den situasjonen oppstår.

Uansett hva MDG selv hevder, så må partiet plasseres på venstresiden. I de store byene hvor partiet har makt, er det mot venstre partiet samarbeider. MDGs hang til innskrenking av individuell frihet, enten det dreier seg om begrensning av bilbruk, kjøttfrie middager eller motstand mot flyreiser, vitner om en reguleringsiver som ikke gjør samarbeid til høyre naturlig.

Det mest interessante er likevel hvordan MDG plasserer seg på sentrum-periferi skalaen. MDG er partiet av og for folk innenfor ringveien. Kanskje Høyre liker dette, men i praksis frir MDG til de samme velgerne som SV og Rødt.

Stadig vanskeligere å se at Senterpartiet hører hjemme på venstresiden

Senterpartiet er så forskjellig fra MDG som det går an å bli i norsk politikk. Senterpartiet har stor oppslutning i distriktene og liten i de store byene. Slik har det alltid vært.

Kjøttskam, bilskam og flyskam passer svært dårlig for Senterpartiet.

Skal kjøttforbruket reduseres kraftig vil det være helt ødeleggende for norsk landbruk og distrikter. Reduksjon i bilbruk og flyreiser likeså. MDGs politikk, som har fått betydelig gjennomslag særlig i Oslo, vil derfor virke ekstremt sentraliserende om MDG skulle få innflytelse i rikspolitikken.

Det er umulig for Senterpartiet å samarbeide med MDG. Når Arbeiderpartiet tilnærmer seg MDG, skyver Arbeiderpartiet samtidig Senterpartiet fra seg og over mot høyresiden.

Under Vedums ledelse har Senterpartiet blitt mer populistisk og likner mer og mer på Fremskrittspartiet. I en europeisk sammenheng er det naturlig å sammenligne Senterpartiet med tyske AFD og britiske UKIP, to partier med samme EU-skepsis og distriktsoppslutning som Sp.

Dette er nasjonalkonservative partier som riktignok er skarpere i kantene enn Senterpartiet, men likefullt med klare likhetstrekk. Både AFD og UKIP plasserer seg klart på høyresiden.

Den eneste grunnen til at Senterpartiet ikke er på høyresiden ennå, er nettopp Høyre.

Høyre-strategene må være helt nedsnødd

Det vil være veldig pussig hvis Høyre nasjonalt skulle være villig til å strekke seg langt for å tekkes MDG.

Det er ikke MDG som vil være på vippen slik det ser ut nå. Det er Senterpartiet som vil ha den rollen.

Den åpenbare grunnen til det er at Senterpartiet har tre ganger så stor oppslutning som MDG. Selv om MDG er i vekst, er det lite som tyder på at dette styrkeforholdet vil endre seg dramatisk med det første.

Stadig flere ser hvor sentraliserende MDGs politikk er. Dette vil fortsette å styrke Senterpartiet som en motpol til MDG og sentraliserende politikk.

Slik det politiske landskapet er nå, er en tilnærming til Senterpartiet Høyres eneste reelle mulighet til å beholde makt etter 2021. Flertallsregjeringen vi har nå ligger milevis unna å bli gjenvalgt. Venstre og KrF kan forsvinne ut av Stortinget, mens Frp er kraftig redusert.

Dersom Høyres strateger ikke ser at Senterpartiet hører hjemme på høyresiden, så er høyrestrategene helt nedsnødd.