Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) har de siste månedene fått massiv kritikk på en rekke områder.

Foreningen har vært kritisk til regjeringens forslag om avkriminalisering av narkotika til eget bruk. Det er besluttet at det skal gjøres en ekstern granskning av politiets tilknytning til foreningen da det fra mange hold kritiseres de uklare linjene mellom politietaten og foreningen.

Politidirektoratet har tidligere varslet en gjennomgang av egne utbetalinger til Norsk Narkotikapolitiforening.

Etter flere måneder med taushet fra den omstridte foreningen snakket styreleder Jan Erik Bresil ut i Nettavisen torsdag.

— I lys av det som foregår i media, ser vi nødvendigheten av å uttale oss, for å belyse og for å korrigere åpenbare faktafeil, uttalte han.

- Antydninger om korrupsjon og uredelighet

Bresil forstår at eventuelle rollesammenblandingene får fokus i media og han utelukker ikke at feil har skjedd.

— Men vi kan ikke akseptere at vi blir møtt med antydninger om korrupsjon og uredelighet. Det virker som det er enklere å skylde på NNPF og politiet for at Stortinget ønsket en annen rusreform enn regjeringen, heller enn å gå videre der vi kan diskutere utformingen av en god forebyggende- og behandlingsreform, sa han i intervjuet.

Les hele saken her:

Har ødelagt sitt omdømme

Høyskolelektor Dag Inge Fjeld ved Høyskolen Kristiania mener «twitteriatet» har strippet foreningen for all troverdighet blant det han kaller eliten.

- NNPF har fått et omdømmefall blant eliten i Norge - de mangler tillit til kompetansen på helheten, etter at detaljer er avslørt på Twitter, sier han til Nettavisen.

Fjeld foreleser i posisjonering og budskapsutvikling og jobber i tillegg med tematikken med i praksis, som rådgiver.

Han mener at NNPF har ødelagt sitt omdømme. Dog ikke i folkedypet – blant folk flest, der det er mange som tenker flertallet at «narkotika er ille».

- Tåler ikke dagens lys

Har en også klar på at månedene med taushet ikke gagner politiforeningen:

- Å stå frem i et intervju i dag, etter måneder med taushet, viser at man egentlig har et problem. Det er noe som ikke tåler dagens lys. De er ikke helt ajour, noe som speiler kritikken mot dem - at de ikke er opplest på siste forskning, sier høyskolelektoren.

Fjeld viser til at Bresil i intervjuet, henger igjen på et 80-tallets syn på rusmidler.

- Politiet er en viktig autoritetsinstans. Men når man bruker argumenter fra 80-tallet er det forståelig at folk kaller det en politiskandale. Det er nettopp dette det er.

Stemte ned rusreformen

Regjeringens rusreform ble lagt død av Arbeiderpartiet på Stortinget tidligere i år. Rusreformen, der målet er å avkriminalisere bruk og besittelse av små mengder narkotika og sørge for at narkotikabruk først og fremst møtes med helsehjelp, var regjeringens største sosialpolitiske satsing i den siste stortingsperioden.

Senterpartiet og Fremskrittspartiet var imidlertid motstandere fra starten av, og da Arbeiderpartiets landsmøte stemte imot avkriminalisering var det flertall imot rusreformen på Stortinget.

Norsk narkotikapolitiforening har vært engasjert i debatten rundt rusreformen.

Les mer: Omstridt «politiforening» fikk millioner i offentlige midler til kurs og konferanser

Må spille med åpne kort

Høyskolelektor Fjeld mener det er viktig at foreningens virke undersøkes. Spesielt opp mot politiske partier:

- Man har rett til å gå NNPF etter i sømmene. Det virker som om de har gitt ledende politikere i Ap og Sp argumenter som har blitt brukt for å stemme ned reformen. Derfor er det legitimt å gå de etter i sømmene.

- Du forventer partsinnlegg fra politikere, men en forening bør spille med åpne kort og belyse grunnlaget for hvorfor de mener det de gjør. Og stortingspolitikere forplikter seg til å sette seg inn i forskning. I stedet brukes politiets varemerke, som forklaring på å stemme ned en reform med god faglig tynge, da blir det en politiskandale, sier Fjeld.

Styreleder Jan Erik Bresil i Norsk narkotikapolitiforening har lest artikkelen, men ønsker ikke å kommentere saken.

Nettavisen presiserer: Journalist Sperre er medlem av flere organisasjoner med motstridende synspunkter på rusdebatten for å få innsyn - blant dem NNPF og Foreningen Human Narkotikapolitikk. Hun har flere år tilbake skrevet kronikker i rusdebatten og rundt andre tema, men opptrer i dag som uavhengig journalist med ulike innfallsvinkler.