*Nettavisen* Nyheter.

Hun er dømt til et evig gjeldshelvete

Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Tove har kommet ut av et ødeleggende samboerforhold, men kreditorer og norske myndigheter viser ingen nåde.

02.02.12 18:09

- Det har tatt mange år før jeg klarte å snakke om dette. Jeg har lyst å snakke om dette for det er ikke bare meg det gjelder. Det er så utrolig mange som sliter, sier 59 år gamle Tove til Nettavisen.

I dag har hun over 1,3 millioner i usikret gjeld. Renter og gebyrer utgjør godt over en halv million kroner. Hun eier ingenting og har en lønn som gjør at hun kan nedbetale 500 kroner i måneden på sin gjeld. Likevel sier norske regler at hun ikke kan få gjeldsordning.

- Jeg forstår ikke hvorfor myndighetene avslår gjeldsordning. De eneste som har glede av dette er Lindorff og andre kreditorer som tjener penger på at hun ikke kan betjene sin gjeld, sier advokat Grete Dahlgaard Berntzen, som i flere år forsøkte å hjelpe Tove å komme ut av problemene med samboeren og kreditorene.

Norske regler gjør at Tove ikke kan få gjeldsordning. Dermed er hun dømt til å leve resten av livet på litt over 7000 kroner i måneden, mens kreditorene tar resten.

Regjeringen har nylig kommet med forslag til endringer i Gjeldsordningsloven, men her åpnes det ikke for en oppmykning av hvem som kan få gjeldsordning.

Les egen sak: Slik blir du kvitt hele gjelden

Nettavisen poengterer at vi ikke tar stilling til hva som skjedde i samboerforholdet, men gjengir bare fakta når det gjelder dette tema. Samboer avviser at han påførte henne psykiske eller økonomiske belastninger.

Gjelden opparbeidet hun seg gjennom noen år på 2000-tallet da hun drev egen bedrift. Samtidig var Tove i et ødeleggende samboerforhold som tappet henne ikke bare psykisk, men også rent økonomisk. De store ubetalte lånene hadde Tove knyttet til bedriften, men hun mener at det var samboeren som forårsaket det økonomiske fallet.

- Jeg hadde aldri slike økonomiske problemer før jeg møtte ham i 2002, sier hun.

Av det som kan dokumenteres om dette, er et lån hun tok opp til kjøp av en båt som senere ble solgt. Pengene fra salget har hun aldri sett noe til. Ekssamboeren er dømt til å betale henne 60.000 for halvparten av båten, men de pengene har hun ikke fått.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Paul Weaver

I 2011 søkte 5000 mennesker om tvungen gjeldsordning gjennom Namsmannen. 3000 personer fikk innvilget slik gjeldsordning.

Tall fra domstolen viser en kraftig økning i antall åpnede gjeldsforhandlinger de siste årene. Mens det i 2007 ble åpnet 2087 saker, var det 3403 slike saker i 2011. Det er en økning på over 60 prosent.

En gjeldsordning er en avtale med kreditorene om å nedbetale gjeld over en periode på vanligvis 5 år. Etter denne perioden blir den resterende gjelden slettet.

Nettavisen har skrevet en rekke artikler om urimelige sider ved norsk gjeldsbetaling og gjeldsordning.

Følg Nettavisens «Kampen mot statlig gjeldshelvete» på Facebook.

Se flere artikler i denne serien her.

Allerede i 2004, før hun kom seg ut av samboerforholdet, oppsøkte Tove krisesenteret. Hun opplevde trusler og psykisk mishandling på hjemmebane. På krisesenteret fikk hun hjelp og støtte i en lang periode. I dag er hun på vei opp fysisk og psykisk, men økonomien er det lite å gjøre noe med. I 2010 søkte hun gjeldsordning, men fikk nei.

Ikke to gjeldsordninger
Feilen Tove har gjort, som gjør at hun aldri skal få orden på sin økonomi, er at hun i 1997 fikk en gjeldsordning som hun misligholdte. Den gang hadde hun gjeld på 346.000 kroner etter at butikkdriften ble lagt ned på 90-tallet.

Systemet straffer personer som ikke gir seg

Etter å ha fått gjeldsordningen feilet hun i å melde fra om økt lønnsinntekt. Dermed opphevet Indre Follo tingrett gjeldsordningen i 2002. Samme år gjorde hun opp for seg og betalte hovedstol, renter og gebyrer.

Til Nettavisen forklarer kvinnen at det var andre i familien som ordnet gjeldsordningen på 90-tallet da tvillingsøsteren ble syk, og at hun aldri forsto realitetene i denne ordningen før hun ble konfrontert med dette i forbindelse med opptak av et huslån i 2003. Da gjorde hun opp hele beløpet på kort tid.

Selv om Tove gjorde opp for seg, må hun betale for denne tabben mange år senere.

Må endre loven
I dag har sisteårs jusstudent, og redaktør i Jussportalen.no, Ole Andreas Thrana, tatt over ballen sammen med studiekollega Nathalie Helene Brinkmann.

- Systemet straffer personer som ikke gir seg. Tove ønsket å skape arbeidsplasser selv om det tidligere hadde gått dårlig. Hun startet et enkeltmannsforetak for å gjøre det billig. Det blir hun straffet for, sier Thrana.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Paul Weaver

At Tove har vært igjennom et ødeleggende samboerforhold mener Thrana er et moment som gjør behovet for en ny gjeldsordning enda mer tydelig.

- Det har klart formodningen for seg at det foreligger særegne forhold i denne saken, når Tove måtte ha hjelp av ulike krisesentra ved minst 14 anledninger – både mens samlivet besto og kort tid etter samlivets opphør. Jeg nekter å tro at lovgiver er av den oppfatning at vold i nære relasjoner ikke er å ansé som «særegne forhold».

- Det er nødvendig med en endring i Gjeldsordningslovens paragraf 1-4 tredje ledd. Der står det at «Det kan ikke åpnes gjeldsforhandling dersom skyldneren tidligere har oppnådd gjeldsordning etter loven her. Gjeldsforhandling kan likevel åpnes dersom særegne forhold tilsier det».

Å gi folk en gjeldsordning vil føre til at de blir fortere friske og kommer fortere i arbeid

- God samfunnsøkonomi
Begrepet «særegne forhold» tolkes i dag veldig strengt, og gjør det nærmest umulig for folk å oppnå en andre gjeldsordning selv om sosiale hensyn tilsier dette.

- Dette vil også være god samfunnsøkonomi. Å gi folk en gjeldsordning vil føre til at de blir fortere friske og kommer fortere i arbeid. Alternativet er at mange blir langtidssykemeldte og trygdet, sier Helene Brinkmann.

- Det er et paradoks at i menneskerettighetskonvensjonen forbyr gjeldsfengsel, men for Tove vil det være bedre å sitte en tid i gjeldsfengsel enn å leve resten av livet tynget med gjeld, sier Thrana.

Sliter du med gjeld og blir dårlig behandlet? Tips Kjetil Mæland kjetil.maeland@nettavisen.no.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.