Gå til sidens hovedinnhold

– Hun fraskriver seg seg ansvaret

Afshan Rafiq (H) føler seg ikke trygg på at overføringen av nye pasienter fra Aker til Ahus skjer på en trygg måte.

OSLO: Kan statsråden forsikre at overføringen av nye pasienter til Ahus fra nyttår er forsvarlig og at behandlingskapasiteten vil være så god at alt vil være trygt og sikkert for pasientene? Og hvordan ser statsråden på anmodningen om utsettelse av pasientoverføringen fra gruppelederne for bystyrepartiene i Oslo?

Det var spørsmålet Afshan Rafiq stilte til helseministeren under Stortingets spørretime.

Bakgrunnen var et Rafiq og Høyre var i tvil om at overføringen av nye pasienter til Ahus var forsvarlig. I tillegg viste hun også til at gruppelederne for bystyrepartiene ber helseministeren om å utsette overføringen av pasienter inntil bemmanningssituasjonen er bedre.

– Forsvarlig

Strøm-Erichsen mener overføringen per i dag er forsvarlig. At det ved Ahus mangler blant annet 17 overlegestillinger og 11 sykepleierstillinger, mener hun er et marginalt problem.

– Helse Sør-Øst har orientert meg om at Ahus og Oslo universitetssykehus løpende vurderer, og gjør nødvendige tiltak for å sikre at overføringen er forsvarlig, sier helseministeren i sitt svar.

Hun avviser kravet om utsettelse av pasientoverføringen.

– Vurderingen er at Ahus vil håndtere den økte pasientmengden på en forsvarlig måte i 2011. Helse Sør-Øst forsikrer meg om at pasientene i hele Oslo-området er sikret forsvarlige helsetjenester i forbindelse med overføringen.

Rafiq er ikke fornøyd med svarene.

– Jeg oppfatter det som om hun fraskriver seg sitt ansvar ved å skyve Helse Sør-Øst foran seg. Det er helseministeren som har hovedansvaret for at alle pasientene som nå blir overført til Ahus sikres forsvarlig behanding.

Rafiq synes det er kritikkverdig at Oslos politikere ikke tas på alvor.

– Denne regjeringen er flink til å holde festtaler om hvor viktig det er å sikre lokaldemokratiet og gi kommunene handlefrihet. I virkeligheten sørger de for det motsatte.