Gå til sidens hovedinnhold

Hundrevis utsettes for æresrelatert vold og trusler hvert år

- Vi har en utfordring. Noen ganger går det så galt som dette.

Første halvår 2015 håndterte kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 170 saker (se ekstern lenke). I hele fjor behandlet teamet 414 saker. Røde Kors mottar hvert år 400 telefoner fra unge som frykter æresrelatert vold, og som i stor grad opplever sosial kontroll og press for at de skal bli tvangsgiftet.

- Vi må innrømme at i enkelte deler av det norsk-pakistanske miljøet, og i andre miljøer, så har vi en utfordring med tanke på æresrelatert vold, og innimellom går det så galt som det har gjort i denne saken, sier SV-politiker og norsk-pakistaner Akhtar Chaudhry og viser til trippeldrapet i Pakistan som nå blir behandlet i Oslo tingrett.

Offer og utstøtt

Denne uken har har en ung jente fortalt hvordan hennes ektemann og hans bror og far ble drept i Pakistan, fordi hun og ektemannen giftet seg i hemmelighet, mot familiens vilje. Tre personer ble drept, og nå sitter hennes mor, far og onkel på tiltalebenken.

- Det er ikke feil å gifte seg. Det er feil å drepe, sa kvinnen i Oslo tingrett. Hun fortalte også hvordan hun i dag er utstøtt fra det pakistanske miljøet i Norge på grunn av det hun har gjort.

«Norskpakistanere har kommet langt i å ryste vekk ukulturen som enkelte av dem dessverre hadde med seg da de kom fra Pakistan. Likevel må det innrømmes at veien er lang til vi kan si at vi lever opptil det et sivilisert samfunn krever av oss som medborgere. Vi kan gjerne startet med å innrømme vår yngre generasjon de rettighetene som de har fått tildelt i norsk lov» skriver SV-politiker og norskpakistaner Akhtar Chaudhry i denne bloggen.

- Dette vil forsvinne

- Dette vil forsvinne med tiden, men det krever beinhard jobbing for å bekjempe denne ukulturen, sier Chaudhry og poengterer at svært mange unge norskpakistanere har fått det mye bedre enn de hadde for noen tiår siden.

- Unge mennesker har i dag høyere utdannelse og god kunnskap om lover og rettigheter i samfunnet. Samtidig har de negative konsekvensene av tvang blitt mer synlig for den eldre generasjonen, sier Chaudhry.

Han får støtte fra Anne Marte Stifjeld i Røde Kors. Hun er leder for Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

- Vi ser positive endringer. Vi ser foreldre som flytter grenser for hva som er en akseptabel ektefelle, og unge som går i dialog med sine foreldre. Det er mye positivt det som skjer. Det er familier som absolutt aksepterer den unges selvvalgte ektefelle, sier hun.

Jevn strøm av unge i krise

Samtidig kommer nye grupper av innvandrere til Norge, samtidig som flere blir klar over at Røde Kors kan hjelpe. Derfor ligger antall henvendelser jevnt på 400 i året.

- Vi mottar flest telefoner fra de største minoritetsgruppene som er fra Pakistan, Afghanistan og Irak, sier Stifjeld.

Familiene i Pakistan er fortid. Barna er fremtiden. De må avvise all press fra familiene. Vært barn fortjener bedre

- Det vi som regel opplever, er at hvis en person sier nei til den ektefellene familien vil gifte dem bort til, så opplever de stort psykisk press. Familien sier at de ikke vil ha noe mer med dem å gjøre. Et slikt psykisk press kan i verste fall omfatte trusler som «vet du hva vi gjør med jenter som deg i hjemlandet? De blir drept» sier hun.

- Familien i Pakistan er fortid

Stifjeld forteller at selv om foreldre i Norge kan ha myket opp i sitt syn på ekteskap, så opplever hele familien i Norge et press fra hjemlandet som det er vanskelig å stå imot.

Akhtar Chaudhry mener norskpakistanske familier må slutte å se til hva deres familier i Pakistan mener, og heller se på hva deres barn mener her i Norge.

- Foreldre må se fremover, og ikke bakover. Familiene i Pakistan er fortid. Barna er fremtiden. De må avvise all press fra familiene. Vært barn fortjener bedre.