Hva er «bevisstløs» i gjerningsøyeblikket?

Foto: Johannessen, Sara (SCANPIX)

Se legens forklaring.

(SIDE2): Når jeg leser i avisen at den og den har vært «bevisstløs» i gjerningsøyeblikket, så lurer jeg. Hvordan kan en bevisstløs person gjøre noe som helst?

Denne artikkelen er levert av Helsenett.no

Svar:
Det rettspsykiatriske begrepet bevisstløs innebærer ikke at personen er i koma. Bevisstløs i juridisk forstand betyr endret eller nedsatt bevissthet. Endret bevissthet forekommer blant annet ved enkelte former for epilepsi. Under anfallet har personen ikke kramper og virker for utenforstående nærmest normal. Viktige deler av hjernen er imidlertid satt ut av spill og han kan foreta seg underlige handlinger. Disse handlingene husker han senere lite eller intet av.

Atypisk rus
Lignende atferd kan også inntreffe ved andre lidelser som rammer hjernen, for eksempel svulster, løsemiddelskader, kullosforgiftning, hodeskader og atypisk alkoholrus. Atypisk alkoholrus er kjennetegnet ved at personen reagerer helt uventet på en liten dose alkohol. Dosen er normalt så beskjeden at den ikke kan gi rus i vanlig forstand. Tilstander som disponerer for atypisk rus er høy feber, langvarig søvnmangel og kraftig psykisk stress samt hjerneskader. Iblant skyldes forbigående bevissthetssvekkelse en akutt forverring av en alvorlig og kronisk sinnslidelse som gjør at personen «kortslutter».

Les flere saker fra Helsenett.no her:
Overaktiv blære
Astmasymptomer

Uforståelig handling
Når en person er såkalt «bevisstløs» i gjerningsøyeblikket er handlingene vanligvis uforståelige og de medfører ingen personlig gevinst. Såframt bevissthetssvekkelsen ikke skyldes normal selvforskyldt rus, kan personen få nedsatt eventuell straff.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.