Av: Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister

Jeg kvapp til da jeg leste VG 2. april, der Støre uttaler at regjeringen «har bygd et arbeidsliv hvor innleie og midlertidighet florerer». Selv om Støre ikke sier det rett ut, skal han ha folk til å tro at arbeidsmarkedet utvikler seg i helt feil retning, og at løsarbeid er den nye normen i norsk arbeidsliv. Det er ikke sant. Dette finnes det tall på, og tallene lyver ikke. De viser at bruken av midlertidige ansettelser ligger stabilt på rundt 8 prosent. I fjerde kvartal 2018 var tallet 8,3 prosent, omtrent på samme nivå som da Støre og Ap styrte landet.

Totalt sett er heller ikke innslaget av innleie stort i arbeidsmarkedet. 1,5-2 prosent av alle årsverk utføres av innleide fra bemanningsforetak.

LES OGSÅ: Virke: For komplisert å ansette midlertidig

Må vite at påstanden er feil

Faktisk.no faktasjekket i 2018 påstanden om at det er blitt flere midlertidig ansatte. «Med utgangspunkt i 2017-tallene finner vi at det generelt sett ikke er dekning for å påstå at det er mer vanlig med midlertidig ansettelser enn før», oppsummerer nettstedet.

Arbeidsfolk flest har faste, trygge jobber, og slik skal det fortsatt være. Det er denne regjeringen en garantist for. Det er ikke riktig, som Støre gang på gang hevder, at midlertidige ansettelser florerer. Det som derimot florerer, ikke minst på Internett, er alternative, såkalte «fakta».

Jeg mener vi som politikere har et særskilt ansvar for å demme opp for den uheldige utviklingen, ved at vi i størst mulig grad lar politikken være kunnskapsbasert. Som offentlige personer med mye makt, må vi gå foran med høye standarder. Politikere kan ha ulike meninger om hvordan fakta skal forstås og tolkes. Men når fakta først er etablert, kan vi ikke ha ulike meninger om selve fakta. Det må også være rom for å gjøre feil, men da retter man opp feilen og korrigerer sitt eget budskap.

Jonas Gahr Støre kjenner til fakta om midlertidige ansettelser. Han har rådgivere rundt seg som må vite at påstanden er faktasjekket - og at den er feil. Likevel fortsetter han å spinne sitt budskap om at midlertidige ansettelser florerer.

Lavere enn på ti år

Eller mener han at midlertidige ansettelser florerte også da Ap styrte landet, i og med at tallene er tilnærmet like? I så fall, hvorfor sier han da at regjeringen «har bygd et arbeidsliv hvor innleie og midlertidighet florerer»? Det kan jo ikke forstås på noen annen måte enn at den borgerlige regjeringen aktivt har ødelagt noe som, ifølge Støre, fungerte langt bedre under rødgrønt styre.

På område etter område forsøker Støre og resten av Aps ledelse å innbille folket at det går åt skogen her til lands. Det gjør de selv om fakta forteller en annen historie.

Ap mener vår politikk gjør arbeidslivet mer utrygt. Men tall fra STAMI viser at arbeidsfolk flest – faktisk hele ni av ti – trives på jobb. Norge er i verdenstoppen på arbeidsmiljø.

Ap har advart mot at vår politikk fører til mer arbeidslivskriminalitet. Men nye tall fra sentrene mot a-krim og Arbeidstilsynet viser tvert om at arbeidslivskriminaliteten går ned.

Ap sa vi gjorde for lite, for sent, for å stoppe ledighetsveksten under oljekrisen. Nå er ledigheten lavere enn på om lag 10 år. Ungdomsledigheten har også falt. For første gang på mange år er fallet i andelen folk i jobb stoppet opp, og pilene har sågar pekt forsiktig oppover. Får vi høre Støre innrømme at han tok feil, og at de blåblå gjorde akkurat passe, til rett tid?

LES OGSÅ: Hauglie beskylder Støre for å lyve om arbeidslivet

Lønnsgapet er redusert

Ap sa at likestillingen kom til å bli reversert. «Vi tilrettelegger for arbeidslinjen. Den nye regjeringen legger ut snubletråder for jenter i arbeidslivet», påstod Aps Rigmor Aasrud fra Stortingets talerstol i november 2013. Men av 149 land, er Norge rangert som nummer to på likestilling. Flere kvinner jobber heltid, sammenlignet med under de rødgrønne.

Samtidig er lønnsgapet mellom kvinner og menn de siste årene redusert halvannen prosentpoeng. Det betyr at kvinner i dag tjener bedre, sett i forhold til menn, enn de gjorde før. Norge har i tillegg fått om lag 27.000 flere kvinnelige ledere siden 2013.

Ap går høyt på banen med at det ble skapt mange jobber under deres regjeringstid. Men Støre unnlater å nevne at «samtlige nye jobber har gått til innvandrere», for å sitere en tittel i Dagbladet fra 2014. Aftenposten skrev i 2013 at «99 av 100 nye jobber går til innvandrere».

Arbeidsinnvandringen har vært bra for Norge, men med lav ledighet og vekst i sysselsettingen har vi nå en historisk mulighet til å inkludere flere nordmenn i jobbmarkedet. Fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2018 har det blitt 106 000 flere jobber, hvorav om lag tre av fire har kommet i privat sektor.

Utfordringer

Norsk økonomi går godt, og det yrer i arbeidsmarkedet. Derfor oppfordrer jeg norske arbeidsgivere til å lete etter folk på NAV, før de henter arbeidskraft fra utlandet. NAV stiller opp med lønnstilskudd og andre virkemidler, som gjør det lettere for næringslivet å ansette folk med hull i CV-en.

Selv om mye går bra, er det fortsatt betydelige utfordringer på flere områder. Derfor skal regjeringen fortsette å jakte på skurkene i arbeidslivet. Vi skal legge til rette for at flest mulig kan ha trygge, faste jobber, og vi skal føre en politikk som sørger for at flest mulig kan delta i arbeidslivet. Jeg ser frem til heftige debatter med Arbeiderpartiet om politiske stridstemaer. Det beste utgangspunktet for gode, opplysende debatter, er at vi alle forholder oss til fakta og tar utgangspunkt i virkeligheten.

Aps alternative historiefortelling om Norge korresponderer ikke med de faktiske forhold.