Det er ingen hemmelighet at underholdningsindustrien vil piratkopieringen til livs, og publiserer med jevne mellomrom artikler og undersøkelser som hevder å vise hvor mye industrien taper på ulovlig nedlasting av spill, filmer, TV-serier, musikk og programmer.

KOMMENTARER:
- Til helvete med PC-spill
- Er det greit å piratkopiere?

Enkelte kontroversielle rapporter hevder at så mye som 200 milliarder dollar og 750.000 arbeidsplasser har gått tapt i USA i løpet av ett år. Men nå setter amerikanske myndigheter foten ned og hevder at slike studier er ofte misvisende, skriver PC World.

Generelt negativt

Dette går fram av en 32 siders rapport publisert mandag, basert på en årelang utredning av effekten av piratvirksomhet og kopiprodukter i den amerikanske økonomien. Resultatene har fått Government Accountability Office (GAO) til å konkludere med at det er vanskelig - om ikke umulig - å fastslå den økonomiske innvirkningen.

Pirater som håper på amnesti, blir dessverre skuffet. Ifølge GAO er den generelle innvirkningen på markedet negativ og viser til eksperter og rapporter som hevder at de positive effektene av ulovlig nedlasting ikke oppveier de negative.

Problemet er...

GAO tar spesielt for seg tre kjente rapporter som sirkulerer i industrien, og som ifølge utredningen inneholder klare feil eller manglende bakgrunnsdata for sine konklusjoner.

Hovedårsaken til at det er vanskelig å fastslå de økonomiske effektene av piratkopieringen, er at en del faktorer i utregningen bare kan antas. En av hovedantagelsene er den såkalte konverteringsraten - altså i hvor stor grad det forventes at en forbruker ville kjøpt produktet han laster ned dersom det ikke var piratkopiert.

Enkelte rapporter opererer med rate på én til én, noe GAOs eksperter mener er usannsynlig.

En av ekspertene som siteres i utredning foreslår til og med at «effekter av ulovlig nedlasting innad i USA er hovedsakelig omfordelinger i økonomien til andre formål», og derfor ikke kan anses som et reelt tap, skriver PC World.