Gå til sidens hovedinnhold

Hva er egentlig et bydelsutvalg?

I desember 1972 vedtok bystyret å opprette en begrenset bydelsutvalgsordning. I 1973 ble Oslo inndelt i 33 bydelsutvalg. Hovedargumentet var at det skulle være et forholdsvis likt antall beboere i hver bydel.

Groruddalen: Den gang var bydelsutvalgenes økonomiske handlekraft begrenset til de tilskudd som ble bevilget fra bystyret. Tilskuddet var et lite kronebeløp, i forhold til antall innbyggere i bydelen. Bydelsgrensene ble senere justert slik at hver bydel gjennomsnittlig hadde like mange innbyggere. Oslo ble delt inn i 25 bydeler i 1985. Etter bydelsreformen i 2004 ble antallet bydeler i Oslo redusert til 15.

Lokalt ansvar

Bydelsutvalgene i dag har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, og skal føre tilsyn og kontroll med tjenestene som utføres av bydelsadministrasjonen. En gang i året blir bydelen tildelt et rammebudsjett som fordeles og forvaltes av bydelsutvalget.
Bydelsutvalgene er sammensatt av representanter for politiske partier som er oppnevnt av bystyret. Partifordelingen skal være i samme forhold som partifordelingen i bystyret. Hvilket parti bydelsutvalgets leder tilhører, er et resultat av forhandlinger som er gjort mellom de partiene som er representert i bystyret.
Ved kommunevalgene i 1995 og 1999 ble det gjennomført forsøksordning med direkte valg til bydelsutvalget i bydelene: Stovner, Bøler, Røa, Sagene-Torshov. Da var det valgresultatet i hver enkelt bydel som bestemte hvor mange representanter partiene fikk i bydelsutvalget. I år blir denne ordningen utvidet til samtlige bydeler.

Tett samarbeid

Mens bystyret kan sitte godt atskilt fra publikum, sitter publikum på bydelsutvalgenes møter bare noen meter fra de enkelte representantene. Møtene i BU er basert på nærhet til beboerne, og blir alltid avholdt med publikum til stede. Alle møter starter med åpen halvtime, der de fremmøtte kan gi tydelig uttrykk for hva de mener om de forslag som skal opp til behandling. Ofte er reaksjoner fra publikum som er utslagsgivende i politiske saker. På denne måten kan folk direkte påvirke de beslutningen som blir tatt i deres nærmiljø.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter