- Statistisk sentralbyrå (SSB) utelukker ikke at personer uten innvandrere blant sine aner kan komme i mindretall i dette århundre. Og kanskje har det allerede skjedd, ettersom tidspunktet avhenger av hvor mange generasjoner bakover man velger å se på, sier seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB), Helge Brunborg, til Nettavisen.

Brunborgs uttalelse er et svar til innvandringspolitisk talsmann for Frp, Per-Willy Amundsen, som før helgen påsto at den etnisk norske befolkningen vil være byttet ut med innvandrere innen 2060.

Les saken: - Bytter ut befolkningen

Amundsen tar imidlertid utgangspunkt i det såkalte høyalternativet i SSBs statistikk, og baserer sine beregninger på antall etniske nordmenn som befant seg her i landet fra 1980, og mener at denne gruppen og deres etterkommere vil være i mindretall i 2060. Amundsen trekker fram etniske nordmenn som originalbefolkning, de såkalte urinnvånerne i landet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Vært innvandring til Norge i mange år
Selv om SSB ikke avviser Amundsens påstander om 80-tallets befolkningstall og muligheten for at etniske nordmenn kan være i mindretall, reageres det på beregningsgrunnlaget hans:

- Vi har ikke regnet på om befolkningen i 1980 og deres etterkommere vil komme i mindretall framover. Den store innvandringen til Norge i nyere tid begynte riktignok i 1970-årene, men det har før dette vært stor innvandring til landet i mange år, blant annet fra Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Ungarn, sier Brunborg, og forklarer videre:

- SSB har laget tre alternative befolkningsframskrivninger, hvorav mellomalternativet regnes som mer realistisk enn de såkalte lav- og høyalternativene.

Amundsen på sin side har tatt utgangspunkt i høyalternativet når han estimerer at befolkningen vil bli byttet ut innen år 2060.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hvem er «etnisk norsk»?
At SSB og Amundsen ikke helt ser ut til å enes om det samme tallgrunnlaget, kan ha opphav i uklare definisjoner på hvem man regner for å være etnisk norsk:

- Når jeg spør om etniske nordmenn kommer til å bli en minoritet i eget land basert på SSBs tall, så svarer SSB at det er så vanskelig å definere hva etniske nordmenn er for noe, og om det overhode er interessant. Dette forteller meg at landets fremste statistikkorgan er så politisert at man må rope varsku, sier Amundsen.

SSB svarer med at de ikke kjenner til noen allment akseptert definisjon av hva «etniske nordmenn» er:

- SSB bruker ikke begrepet «etnisk norsk» fordi vi ikke kjenner til noen presis definisjon av det. Begrepet «norsk» brukes blant annet om statsborgerskap, fødeland, morsmål, kultur, utseende og genetisk bakgrunn. SSB har bare god informasjon om statsborgerskap og fødeland, forteller Brunborg til Nettavisen.

- Ikke utelukket at det er interessant
- Selv om vi ikke lager egne beregninger for hvor mange barnebarn og andre grupper av etterkommere av innvandrere vi vil ha om 50-100 år, har vi aldri utelukket at det kan være interessant å studere hvordan det har gått med ulike innvandrergrupper for å avdekke eventuelle viktige forskjeller i levekår og atferd, avslutter han.