Gå til sidens hovedinnhold

Hva er en miljøgate?

Her betyr det forkjørsvei, færre fartsdumper og mye smalere fortau fordi det skal plantes miljøgate-trær.

ULLEVÅL: Stor var gleden da det i fjor ble vedtatt at deler av Sognsveien skulle bli miljøgate, fra Ullevål stadion til Vestgrensa, og arbeidene er godt i gang. Men at det innebar blant annet mye smalere fortau, færre fartsdumper, og i tillegg at miljøgaten blir «forkjørsvei», var kanskje ikke helt etter lokalbefolkningens ønske.– Betyr ikke «miljøgate» et tryggere trafikkmiljø for myke trafikanter? Vi er mildt sagt skremt over planen som inneholder kun to fartsdumper. Fartsdump ved Molkte Moes vei er ikke med i prosjektet. Til tross for at lokalmiljøet anser denne som meget viktig for å sikre at fartsgrensen på 40 km/t blir overholdt, forteller Blindern Vels representant i Aksjon Sognsveien, Bjørn Jensen.

LES OM PROSJEKTET HER

Forkjørsvei

– Og at en miljøgate skal bli forkjørsvei mener vi må være en torpedering av bystyrets vedtak om miljøgate. Forkjørsvei inviterer til økt fart, ifølge Jensen.

Han forteller videre at Aksjon Sognsveien i mange år har forsøkt å bidra til at prosjektet Miljøgate Sognsveien skal bli gjennomført slik at trafikkmiljøet blir tryggere for myke trafikanter. Også for at skolebarn på vei til og fra Ullevål skole skal kunne krysse Sognsveien uten risiko for å bli kjørt ned.

Jensen kan fortelle at skolepatruljen for øvrig måtte avvikles, da det ble ansett som for farlig for elevene.

Hjellnes Consult AS – på oppdrag fra bymiljøetaten – sendte i fjor ut nabovarsel. Der går det også frem at miljøgaten skal utgjøre en del av hovedsykkelveinettet i Oslo.

Sykkelveinett

– Aksjonen, der Oslo Havebyselskap og Blindern vel deltar, hadde i november 2011 et positivt møte med Bymiljøetaten. Der oppfattet vi at det ble enighet om fem gangfelt – tre av de opphøyet, pluss to lyskryss. Det ble videre fremmet ønske om at gangfeltene skiltes og markeres med striper, og i tillegg med bedre belysning. Nå viser nabovarselet fra Hjellnes Consult at planene er endret, ifølge aksjonslederen.

Trær, Ruter og fartsdumper

– Etter det vi har forstått av informasjon i forbindelse med prosjektet, så er det Ruter som ikke ønsker flere opphøyde fartsdumper, fordi det bidrar til å redusere kvaliteten på en kollektivreise med buss! Med andre ord setter Ruter hensynet til sine passasjerers velvære foran hensynet til sikkerheten for skolebarn og andre myke trafikanter, sier en engasjert Jensen.

Og i tillegg til så viser det seg at fortauene blir smalere. Miljøgate betyr også beplantning, og deler av fortauet må gi plass til store kummer hvor de nye trærne skal plantes.

– Da hadde det kanskje vært bedre å droppe trærne, når de så til de grader går på bekostning av fortausbredden. Det er jo masse grønt langs strekket her fra før av uansett, sier Jensen.

Avisen har vært i kontakt med bymiljøetaten om hva en miljøgate egentlig innebærer. Etaten viser til Statens Vegvesen.

Ingen eksakt definisjon

– Det finnes ingen eksakt definisjon på miljøgate, men ifølge Statens vegvesen skal biltrafikken i miljøgater foregå på lokalmiljøets premisser. Gatas utforming gjør hastigheten lav og jevn og trafikksikkerheten er større for alle trafikantgrupper. Det er også viktig at gata blir vakrere og triveligere, gjerne med beplantning, sier Anne Durkis i etatens informasjonsavdeling.

Hun fortsetter:

– Sognsveien er en viktig veiforbindelse mellom Ring 2 og Ring 3 hvor det på grunn av buss- og utrykningstrasé er lite ønskelig med mange fartsdumper. Antall fartsdumper er et kompromiss hvor det er forsøkt å ivareta fremkommelighet/ trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister, og samtidig begrense ulempene dette vil påføre buss- og utrykningskjøretøy.

Durkis legger til at det er Byråd for miljø og samferdsel som er vedtaksmyndighet for fartsdumper.

– Reguleringsplanen for Sognsveien ble laget med to alternativ, et med og et uten trær. Det var mye fokus på dette i planprosessen nettopp på grunn av at fortauene blir svært smale når det plantes trær. Blant annet var beboerne positive til trærne og da planen var til politisk behandling ble alternativet med trær vedtatt, avslutter Durkis.

Forsinkelser ved fartsdumper

Avisen har også vært i kontakt med Ruter om miljøgaten.

– Selv om hensikten bak fartsdumper er å redusere farten for alle motoriserte kjøretøy, og da særlig for person- biler, erfarer man at buss må senke farten betraktelig mer enn personbilen ved passering av slike humper. Ved gjentatte passeringer av farts- humper med påfølgende senkning av farten og akselerasjon for igjen å komme opp i ønsket hastighet vil man kunne oppleve stadige forsinkelser på tilbudet, og økt reisetid for passasjer, sier Gro Tvedt Anderssen.

Tilskrevet byråden

Denne uken har aksjonsgruppa tilskrevet miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V)

– Aksjon Sognsveien, Oslo Havebyselskap og Blindern vel tar det nå for gitt at Byrådet sørger for at den nye Sognsveien blir det miljøprosjektet Oslos politikere har gått inn for, og som vi har ventet på i det siste tiåret, ifølge Jensen.

Avisen har også forsøkt å få en kommentar i saken fra byråden, men har foreløpig ikke lyktes.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted