*Nettavisen* Nyheter.

Hva er terskelwatt?

Foto: Jarle Fredagsvik (www.procycling.no)

Med hjelp fra fysioterapeut Christian Wiig forsøker vi her å forklare noen treningsbegreper.

Laktat: Når vi trener hardt og kroppen utsettes for utilstrekkelig oksygentilførsel etablerer vi en opphopning av melkesyre som oppleves som stivhet i muskulatur. I denne perioden dannes det laktat og hydrogenioner. Laktatverdiene representert i blodet er det vi måler under testing for å finne tidspunktet/verdiene hvor utilstrekkelig oksygentilførsel inntreffer.

Terskelpuls: Den høyeste pulsverdien hvor kroppen fjerner like mye melkesyre som den produserer.

Terskelfart: Den høyeste farten du kan løpe på hvor kroppen fjerner like mye melkesyre som den produserer.

Terskelwatt: Den høyeste wattutvekslingen du kan produsere hvor kroppen fjerner like mye melkesyre som den produserer.

VO2maks: Maksimalt oksygenopptak (VO2maks) er den største mengden oksygen som kroppen kan ta opp og utnytte i løpet av ett minutt. Verdien er trenbar og kan enkelt forklart beskrive størrelsen på din «motor».

Makspuls: Eller maksimal hjertefrekvens / maksimalt antall hjerteslag per minutt, er medfødt og dermed allerede bestemt. Den kan dermed ikke bli høyere som resultat av trening. Verdien reduseres med alder.

Hvilepuls: Er hjertets laveste slagfrekvens i hvile. I motsetning til makspuls er hvilepuls trenbar, det vil si når du kommer i bedre form vil hvilepulsen bli lavere.

Intensitetssoner (I-sone): Soner som angir hvor rolig eller hardt du trener. Ved hjelp av I-soner differensieres treningen for å optimalisere treningsutbytte. Det finnes forskjellige sett med I-soner og måter dette regnes ut på.

Hvorfor måler man laktat?
Enkelt forklart måler vi blodlaktat i et testlaboratorium for å etablere tallverdier/-områder som igjen kan definere intensitetssoner (pulssoner/wattsoner) utøveren skal trene i. Laktatnivået kan også blant annet hjelpe oss til å definere treningsutbytte (terskelfart + watt) og/eller overtrening hos en utøver.

Ved hjelp av laktat-/terskelverdiene vil det også for mosjonisten bli enklere å optimalisere treningen. Mange mosjonister har flere treningstimer i uken hvor de løper/sykler den samme runden og alltid holder samme fart eller forsøker å «slå» tiden fra forrige økt. Man kan fort bli liggende i en «lapskaus-sone». Man stagnerer i treningen. Utbytte av treningstimene vil bli bedret om utøveren ved hjelp av intensitetssonene man finner ved laktatmålingene differensierer treningsøktene = optimalisering av trening.

For de som konkurrerer vil terskelpulsen være essensiell for å optimalisere gjennomføringen av konkurransen. Om man bruker de verdiene man får vil man kunne unngå å bli stiv og møte den ellers så kjente veggen, eventuelt få hammeren.

Ved å bruke laktatresultatene til å styre treningen riktig, vil man kunne påvirke terskelen. Det vil si at terskelpulsen vil være den samme, men terskelfart eller terskelwatt øker. Du vil altså kunne produsere mer fart/watt ved lavere hjertefrekvens.

Hvorfor måler man VO2maks?
Maksimalt oksygenopptak er en målbar verdi som kan forutsi din evne til å prestere i utholdenhetsidretter. I forsknings- og treningsmiljøene diskuteres verdien av VO2maks. Allikevel er det enighet om at jo høyere verdi jo bedre forutsetninger har en utøver for å utvikle sin utholdenhetskapasitet. VO2maks er trenbar og påvirkes ved intervalltrening. Ved gjentatte målinger etableres et sammenligningsgrunnlag som kan gi en indikasjon på utviklingen av din egen «motor».

Hva slags folk tester dette?
Mosjonister, idrettsutøvere, både amatører og profesjonelle innen utholdenhetsidretter.
De mosjonistene som er representert er ofte de som trener og trener uten å komme videre i sine prestasjoner eller de som trener mye og ikke opplever ønsket effekt. Mange erfarer en «oppvåkning» etter test sammen med systematisering av sitt treningsopplegg.

Ps! Testen Sigurd Sollien og Jan Normann tok i Bærum koster 1200 kroner å gjennomføre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.