Gå til sidens hovedinnhold

Hva med utfartsparkering i Lachmannsvei?

Kjelsås langrenn vil ha flere p-plasser i nærheten av Langsetløkka, og foreslår ny utfartsparkering rett ovenfor.

KJELSÅS: P-plassen er foreslått på adressen Lachmannsvei 61. Kommunen eier selv tomten, som ligger i randsonen til marka, og som per i dag er uregulert. Tomten skal ifølge kommunen være på rundt 2800 kvadratmeter, og langrennsgruppa ser for seg mulighet for i hvert fall rundt 50 p-plasser. Kjører man oppover Midtoddveien, videre forbi Langsetløkka med turveier og skiløyper inn i marka, og litt videre oppover Lachmannsvei, ligger tomten til venstre – ovenfor lille «Småvann».

– Stort behov

– Det er et stort behov for parkeringsplasser for oss, i forhold til treninger og annen aktivitet i forbindelse med langrennsarrangementer med utgangspunkt på Langsetløkka. I tillegg er det jo en kjent sak at det ikke akkurat er veldig mange muligheter for utfartsparkering i dette området, for de som kommer mer langveisfra med bil, og ønsker seg en tur i marka, i følge Svein Olav Bø i Kjelsås Langrenn.


Den nye foreslåtte p-plassen blir eventuelt liggende syd for Småvann. Men vann- og avløpsetaten har i brev til langrennsgruppa skrevet at etaten ikke ser det som noen stor problemstilling i forhold til «aktiviteten» i nedbørsfeltet til Maridalsvannet.


Videre til bydelsutvalget


Kjelsås Langrennsgruppe spiller nå forslaget inn til bydelen og Nordre Aker bydelsutvalg, for videre utredning og saksbehandling.
'

Og det blir nok kamp om utfartsparkeringen i Langsetløkka-området også fremover.

Igjen brakker på Oset

Avisen kjenner til at en av de nærmeste utfartsparkeringene til Langsetløkka, p-plassen ved Oset vannrenseanlegg, om ikke lenge igjen blir tomt for blant annet brakkerigger (tidligere brakkerigger på tomten både i forbindelse med bygging av nye Oset vannrenseanlegg, og utbygging og rehab av Kjelsås skole) , i forbindelse med bygging av den nye Voldsløkkatunnelen. Vann- og avløpsetaten har i den anledning leid plassen av Eiendom og byfornyelsesetaten, for i utgangspunktet fra årsskiftet 2012/2013 og i tre år fremover.


– Hvis man får til å anlegge en p-plass her langs Lachmannsvei, så blir det jo behov for fyllmasse. Kanskje kan noe av det som skal graves ut i forbindelse med Voldsløkkatunnelen brukes her, foreslår Bø i langrennsgruppa.

Ävisen følger saken.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter