Politikeren Akthar Chaudhry (SV) fra Lahore jobbet som t-banefører. Men det hindret ham ikke i å bli fjerde visepresident i Stortingets presidentskap, én av de høyeste stillingene du kan ha i Norge. Det er verdt å feire.

Nylig fikk vi en stortingsrepresentant med somalisk bakgrunn, Marian Hussein.

(Hussein er tredje vara for SV i Oslo. Hun er midlertidig på Stortinget på grunn av foreldrepermisjoner, red.anm.)

Iført hijab ble også hun feiret. Pressen er heldigvis kritiske overfor politikere som gjerne vil la religionen legge føringer for politikken. Det har vi sett når Sylvi Listhaug går med kors, og når KrFs barne- og familieminister ikke vil delta i Pride.

Men når det kom til Hussein var det ikke så mange tøffe spørsmål om hvordan en eventuell religiøs tilhørighet vil gi utslag på politikken, for eksempel på alkohollovgivningen. Andre viktige spørsmål er likestilling.

Sterkere foreldrerestriksjoner for jenter med hijab

I den nye Fafo-rapporten kommer følgende fram: Betydningen av religion for muslimske jenter understrekes av at muslimske jenter som bruker hijab, i langt større grad rapporterer om foreldrerestriksjoner enn muslimske jenter som ikke bruker hijab. Jenter med hijab svarer oftere enn de uten at foreldrene ikke vil de skal være sammen med noen av det motsatte kjønn på fritiden.

Videre:

Unge med gode karakterer i skolen rapporterer om mindre foreldrerestriksjoner enn unge med dårlige karakterer, noe som kan tyde på både at suksess i utdanningssystemet til en viss grad «beskytter» mot foreldrerestriksjoner, og at det kan være en sammenheng mellom hvilke barn -hvilke familier - som oppnår suksess i utdanningssystemet, og risikoen for at foreldrene vil pålegge barna restriksjoner. Gitt dette bakteppet, synes hun likevel det er formålstjenlig at hun som norsk-somalisk politiker, velger et religiøst plagg tiltenkt kun kvinner, som implisitt er en del av en kultur der jenter kontrolleres i så stor grad at det går utover evnen til å gjennomføre skolegangen?

Fjerne støtte til religiøse samfunn?

SV har tradisjonelt vært kritiske til religion. I arbeidsprogrammet står det at de blant annet ønsker å fjerne henvisninger til religion i lovverket. Men hvordan stiller hun seg til å fjerne den økonomiske støtten til alle trossamfunn slik Nettavisen foreslår?

Hussein sitter i SVs inkluderingsutvalg. Prios ferske rapport viser at bare 11,8 prosent av norsk-somaliere eier sin egen bolig, og 87 prosent av dem tror at det å ta opp boliglån med rente kan føre til negative konsekvenser for livet etter døden. Noen har foreslått rentefrie lån. Eller bør somaliere i større grad hegne om sekulære verdier slik at de står sterkere rustet til å skape gode levevilkår? Hvordan ser hun for seg at man kan jobbe med denne problemstillingen?

Hijab som en del av uniformen på sykehus?

Hussein er utdannet vernepleier. Det har nå vært flere saker der hijab, som en del av uniformen i offentlige helseinstitusjoner, har blitt debattert. Likestillings- og diskrimineringsombudet uttalte i 2016 at et krav om nøytral arbeidsuniform ved et sykehjem er lovstridig.

Men seniorrådgiver i Pasientklagenemnda og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Nils Thomas Svendsen, mener det er å sette de religiøses behov før pasientens ve og vel og i strid med den Hippokratiske ed for helsepersonell. Pasientene har krav på å bli møtt med et nøytralt personell. Er dette noe hun har reflektert over, eller vil jobbe med som SVs representant på Stortinget? Hva er i så fall hennes syn på dette?

Hussein vil ikke svare

Marian Hussein har fått forelagt disse spørsmålene, men SVs kommunikasjonsrådgivere opplyser i en e-post at de ikke ønsker å svare på disse og de øvrige spørsmålene jeg har stilt, fordi de handler for mye om henne og ikke politikken.

De skriver også at hun etter tidligere intervjuer har blitt utsatt for hets og trusler etter å ha snakket om hijab. Hun har også fått spørsmålene på sin åpne Facebook-vegg, men skriver følgende: «jeg veit ikke om villa ha kalt de spørsmålene jeg fikk tilsendt for journalistisk virke, men dette er min vegg og her gjelder mine regler!».

Det er også et svar. Og det er all grunn til å være kritiske til politikernes gjøren og laden, og især når det flagges med religiøse symboler, og de ikke vil svare.

Demokratiet må hegne om åpenhet slik vi hegner om mangfold. Mangfold betyr også politisk og religiøst mangfold, og de folkevalgte må tåle spørsmål som går på deres tro.