Debattinnlegget som daværende fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, og fylkesrådmann Matz Sandman i Buskerud forfattet, slo ned som en bombe på Stortinget.

Over en helside i Aftenposten foreslo de tidligere Ap-politikerne milliardopprustning av vei og jernbane.

- Transportetatenes utredninger viser et utbyggingsbehov for å oppnå god standard på stamnettet (stamvei, jernbane og farled) på rundt 400 milliarder. Til sammenligning er de statlige bevilgningene til investeringer på disse områdene 5,5 milliarder i 2007, skrev de to i debattinnlegget med tittelen Tid for sporskift nå!

Her ligger hele innlegget:Tid for sporskift nå!

Som fylkesmann på Hamar satt Sigbjørn Johnsen nær den norske samferdselsvirkeligheten. Hedmarkingene lider daglig over at Stortinget aldri får mannet seg opp til nødvendige investeringer i intercity-triangelet mellom Østfold, Grenland og Mjøsbyene.

Uten dobbeltspor og nye signalanlegg må de reisende leve med at det tar to timer og femti minutter med NSB fra Oslo S til Skien - en strekning på 137 kilometer.

Det finnes ingen unnskyldninger om krevende norsk natur på denne strekningen. Ferden går over noen av de flateste områdene av Norge, og det er bortimot ubegripelig at det tar lengre tid til Sandefjord og Larvik med tog i dag enn på 70-tallet!

Selv på lange strekninger som Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim har toget store problemer med å slå privatbilen - både på pris og fart.

- Tiden er derfor overmoden for å tenke nytt i forhold til samfunnets behov for investeringer i infrastruktur, skrev fylkesmann Sigbjørn Johnsen i februar 2008.

Spørsmålet er hva finansminister Sigbjørn Johnsen tenker nå om sine egne, gode forslag:

- Gjør Jernbaneverket og Statens Vegvesen om til statsforetak

- Skill mellom investeringer og forbruk i offentlige budsjetter

- Finansier mer av vei og jernbane med brukerbetaling

Og ikke minst; bruk milliardene der de gir størst nytte, og vrak systemet hvor stortingspolitikerne kan «hilse hjem» ved å bevilge millioner til broer og veier der ingen bor.

Eller som det heter i Sandmans og Johnsens gode innlegg:

- Norge er på pallen i alle sammenligninger av levekår og livskvalitet. Det skal vi fortsatt være. Det krever imidlertid at vi både bygger ut og trygger det produksjonsgrunnlaget som skal bære velferd og verdiskaping i framtida. Framtidsrettede investeringer i blant annet infrastruktur og kunnskap er helt nødvendig for å klare dette. Det er også i dette lys en må se vårt innspill til å øke investeringstakten i samferdselssektoren.