* Se nederst for Hadia Tajiks tilsvar til denne kommentaren.

Det understrekes at denne artikkelen er for spesielt interesserte. Om du allerede er lei, anbefaler jeg for eksempel å ta en kort skitur. Eller et eple.

For andre, først en kort oppsummering:

Artikkelen av journalist Jon Hustad i Dag og Tid ble opprinnelig publisert i danske Weekendavisen, deretter i Nordlys og Nettavisen.

Les artikkelen: Gruppesex i presseklubben

I løpet av helgen ble Weekendavisen kontaktet av Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, som ønsket presiseringer og dementier.

Dette resulterte i en omfattende rettelse, der avisen skriver at det ikke er dokumentasjon for at «Tajik opfordrede andre kvinder til at anmelde Giskes eventuelle overgreb», eller at «Tajik har opfordret dem til at fortælle om deres overgrep til partiets ledelse».

Bakgrunnen er Jon Hustads påstand om at «straks Skard begynte å skrive om Giske, gikk Tajik ut og oppfordret andre kvinner til å varsle om Giskes eventuelle predatoriske virksomhet».

Weekendavisen beklager også at det ble antydet at kjærlighetsforholdet til DN-journalist Kristian Skard ble innledet mens Giske-saken sto på.

I tillegg la avisen inn kildehenvisninger i noter, der det også presiseres at Tajik bestrider alliansen med Jette Christensen.

Tirsdag tok Tajik kontakt med Nordlys, og viste til rettelsen i velrennomerte Weekendavisen.

Dette resulterte i at også Nordlys la inn en rettelse:

Inntil da hadde ikke Nettavisen hørt noe fra Hadia Tajik. Men i går kveld (tirsdag) sendte hun en mail med tittelen «Feilaktige inntrykk i helgens artikkel». Her viser hun til rettelsen i de to avisene.

Og i dag har Nettavisen lagt inn følgende to presiseringer:

«Hadia Tajik ønsker å presisere at kjæresteforholdet til Kristian Skard først oppsto etter Giske-saken. Hun vil også presisere at det ikke er riktig at Jette Christensen er hennes 'nærmeste allierte' på Stortinget.»

Dette gjorde vi fordi vi er enig i at Jon Hustad gikk langt i å antyde at kjæresteforholdet startet tidligere. Det er det ikke grunnlag for å hevde. Vi er også enige i at i spørsmålet om hvem som er allierte på Stortinget bør Hadia Tajik få et avgjørende ord med i laget.

Men vi tok ikke med presiseringen om hva Hadia Tajik ikke skal ha sagt i starten av Giske-saken. Årsaken er at en slik presisering kan være direkte feil.

11. desember 2017, tre dager før den første Giske-artikkelen i DN, ble et intervju med Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik "Det er trygt å si fra" publisert i Dagens Næringsliv.

Artikkelen var et motsvar til Anniken Huitfeldts advarsel mot å bruke rykter som ledd i en maktkamp dagen før. I intervjuet med Tajik heter det:

«Tajik understreker viktigheten av å ta tak i sakene. - Kommer det historier til overflaten om at noen i konkrete situasjoner har brutt tillit eller opptrådt uetisk, må det selvsagt meldes fra om og tas tak i, ikke minst om samme person ber om partiets tillit og tilgang til mer makt, sier hun.»

Intervjuet var signert av Tore Gjerstad og Kristian Skard.

Tre dager senere kom altså den første artikkelen der Giske ble navngitt. Noen vil mene at det er åpenbart at det her er Giske hun snakker om når Tajik ber folk melde fra om personer som «ber om partiets tillit og tilgang til mer makt».

Andre vil mene at dette er helt tilfeldig.

Nettavisen legger stor vekt på etisk journalistikk, og er blant de store avisene i Norge som blir sjeldnest felt i Pressens faglige utvalg.

Vi har også respekt for at Weekendavisen og Nordlys har vurdert henvendelsene fra nestlederen i Arbeiderpartiet annerledes enn oss. Men nå lar vi det være opp til din, eller lesernes, vurdering av saken.


* Tilsvar fra Hadia Tajik:

Dette er latterlig og spekulativt av Nettavisen. Jeg uttalte samme forventning som Jonas Gahr Støre og andre ledende tillitsvalgte i organisasjonen har gjort og i like generelle vendinger, i en sak som ikke handler om Trond Giske, men som handler om når og i hvilke situasjoner det er lov å varsle om seksuell trakassering. Journalistikk fungerer ikke slik at man kan «føle» at en uttalelse handler om noe annet en det den gjør.

Det Hustad skriver i Nettavisen, og som Nettavisen nekter å rette er: «Straks Skard begynte å skrive om Giske, gikk Tajik ut og oppfordret andre kvinner til å varsle om Giskes eventuelle predatoriske virksomhet.»

Dette er fortsatt løgn, og Nettavisen nekter å rette den. Stephansens kommentar om mine utsagn inneholder ingen dokumentasjon for Hustands feilaktige påstand, men tar en generelt sitat, spekulerer rundt om den egentlig kan ha betydd noe annet, og oppfordrer leserne til å gjøre seg opp en mening. Dette er ikke presseetikk, men føleri og spekulasjon.

Jeg får bare ta til etterretning at Nettavisen ikke vil vise samme journalistiske profesjonalitet som danske Weekendavisen og Nordlys har gjort i denne saken, det tror jeg folk ser og klarer å gjøre seg egne tanker om.