RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Hva skjer hvis han taper?

Foto: Siphiwe Sibeko (Reuters)
Sist oppdatert:
Robert Mugabe blir kalt diktator og har styrt Zimbabwe i 33 år - valgkaos kan bli katastrofalt.

Onsdag går Zimbabwes befolkning til valgurnene for første gang siden 2008.

Ved forrige valg endte det med at landets øverste leder gjennom 33 år, Robert Mugabe, sikret seg presidentseieren på bekostning av rivalen Morgan Tsvangirai. Sistnevnte trakk seg angivelig etter trusler og vold fra Mugabes leir.

Blant annet ble Tsvangirai utsatt for en mistenkelig «bilulykke» som drepte kona og skadet presidentkandidaten.

Etter at presidentembetet var sikret godtok den «gjenvalgte» 84-åringen en samlingsregjering bestående at sitt eget parti ZANU-PF og to av de største opposisjonspartiene.

Jordbruksreform gav hyperinflasjon

Den forsmådde lederen for det største opposisjonspartiet MDC, Morgan Tsvangirai fikk statsministerposten og ansvar for «den daglige driften» av landet som på slutten av 00-tallet nådde hyperinflasjon - sannsynligvis den verste noe land har sett.

Hyperinflasjonen var hovedsakelig en konsekvens av en overilt jordbruksreform igangsatt i 2001-2002. Reformen ble iverksatt ved at den hvite minoriteten som hadde eid og drevet de fleste av landets innbringende farmer, ble kastet ut fra sine eiendommer og drevet på flukt.

Også mange svarte landarbeidere ble jaget av de nye eierne.

I kombinasjon med at de nye eierne ofte manglet kunnskaper om effektivt jordbruk - mange fikk farmer i kraft av å være allierte av Mugabe - førte den brutale gjennomføringen av jordreformen til at matprisene gikk til himmels og inflasjonen begynte å øke med rekordfart.

33 år ved makten
Nå i 2013 skal situasjonen ha bedret seg noe og hyperinflasjonen fikk Zimbabwe delvis bukt med etter at landet devaluerte valutaen i 2008-2009 og gikk over til amerikanske dollar.

Men fortsatt er det høyst usikkert om Robert Mugabe har gjennomlevd sitt siste år som president.

Seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen, Elling N. Tjønneland, har skrevet en rekke bøker om Afrika med særlig fokus på de sørligere delene av det varierte kontinentet. Nettavisen når en ferierende Tjønneland på telefon, men han prater villig om dagens valg og mannen som oppfattes som hovedpersonen av fiender så vel som tilhengere; president Robert Mugabe.

- Nå har Mugabe sittet ved makten i Zimbabwe i 33 år – hva skyldes det?

- Han har gjort mye bra for befolkningen. Det ble gjort store fremskritt på 80 og 90-tallet innen helse og utdanning og han gjorde mye for å bedre levekårene for den svarte befolkningen – på det området har Zimbabwe gjort formidable fremskritt. På det økonomiske området har han slitt mer og han mistet oppslutning etter at det begynte å gå nedover.

Ble utfordret på nittitallet
- Hvordan håndterte han det?

- Han har ikke taklet opposisjonen bra og har hele tiden betraktet seg som nasjonens leder. Men han er blitt utfordret siden slutten av 1990-tallet.

Tjønneland forteller at det særlig var misnøye i byene som avfødte opposisjonsbevegelsen som siden har anklaget Mugabe for maktmisbruk og vanstyre. På landsbygda har han stort sett hatt stor støtte.

- Mugabe stjal valget i 2008, men det endte likevel med en koalisjon mellom hans parti og de to største opposisjonspartiene. Siden er det blitt utarbeidet en ny grunnlov som er mer demokratisk forankret, mener Tjønneland.

- Hvordan vil du beskrive situasjonen i Zimbabwe de siste årene?

- Det er gått på dunken de siste årene – landet var jo bankerott i 2008. Så kom en samlingsregjering som har stabilisert situasjonen til en viss grad. Hjulene er begynt å gå rundt.

Tror på jevnt valg
- Hvor mye makt har Mugabe i dag?

- Det er han som er den sterke mann i samlingsregjeringen - nyvalget som ble lovet av samlingsregjeringen i 2008 skulle også vært avholdt for lenge siden, sier Tjønneland som presiserer at det like fullt er kommet en ny grunnlov på plass.

Valgresultatet tror han blir jevnt:

- Det er ganske åpent hvordan valgresultatet vil bli; opposisjonen står sterkt i de store byene og de vestlige delene i Zimbabwe. Mens i de folkerike områdene på landsbygden ellers i landet står Mugabe sterkt.

- Er det kommet frem mange tilfeller av valgfusk og lignende?

- Valgkampen viser at de statlige mediene er veldig i favør av Mugabe og gir stor dekning til ham mens de forsøker å tie opposisjonen i hjel. Ellers er den administrative evnen til å gjennomføre valget tvilsom.

Mislykket prøvevalg
Blant annet er landets manntall et kaos med mange uoppførte potensielle velgere.

- Man vet rett og slett ikke hvor mange velgere det er i Zimbabwe, forklarer Tjønneland.

Han forteller at det ble foretatt et prøvevalg for et par uker siden, men på tross av kun 80.000 stemmer gikk det i ball.

- Da er det jo langt fra sikkert at det går bra med mange millioner avlagte stemmer, legger Tjønneland til.

- Har det vært tilfeller av vold under valgkampen?

- Dette har gått relativt fredelig for seg og alle partier har kunnet drive valgkamp. Det har vært eksempler på vold, men fredelig sammenlignet med 2008, hevder Tjønneland.

Vil unngå voldsorgie
- Hva skyldes det?

- Regimet håper jo å vinne valget, og vinner de i en orgie av vold så vil de jo bli fordømt både hjemme og ute. Jeg tror de satser på å slå opposisjonen med de midlene de har; som føyelige statlige medier og et kaotisk manntall.

- Hvordan er kommunikasjonen blant opposisjonen?

- Det finnes flere opposisjonspartier og de er splittet – noe som kan føre til at Mugabe kan vinne første runde.

- Kan spøke for Mugabe
Han forklarer at det neppe blir avgjort etter første valgrunde da det er fire-fem presidentkandidater. Blant disse finner man Mugabe, Tsvangirai og en kandidat fra et parti som brøt ut fra Tsvangirais opposisjonsparti MDC. I andre runde blir det desto mer spennende, tror Tjønneland:

- Da kan utfordrerpartiene samle seg om en kandidat fra opposisjonen, og da kan det spøke for Mugabe. Men vi skal ikke stikke under en stol at han stor støtte, understreker Tjønneland.

- Hvem er hans viktigste støttespillere?

- Landsbygden er Mugabes bastion. Han fikk 70-80 prosent av de svarte stemmene fra landsbygda i 1980. Det kan nok være en tendens til å se Mugabe og partiet hans som rene skurker og Tsvangirai og kjernen rundt ham som de store heltene, og det er en kjerne av sannhet i dét, men man glemmer da Mugabes fortsatt brede støtte, særlig på landsbygden.

Drepte titusenvis
- Hvor rangerer han blant Afrikas diktatorer?

- Han har stått bak vold og maktovergrep og undertrykkelse av opposisjonen – men han har også skaffet seg en del popularitet ved å stå opp mot vesten. Det finnes mange diktatorer som er verre ham i Afrika, men det er klart han er et problem for Zimbabwe, presiserer Tjønneland.

- Hva vil du si er det verste han har gjort fra et menneskerettighetsperspektiv?

- Tilbake på 80-tallet gikk Mugabe til angrep på rivaliserende frigjøringsgrupper og drepte titusenvis. Isolert sett er det nok det verste han har gjort i forhold til brudd på menneskerettigheter.

Tjønneland forteller også at Mugabe som konservativ katolikk har et anstrengt forhold til homofile. Denne skepsisen deles av mange på landsbygda og presidentveteranen har ikke gått av veien for å spille på fordommene.

- Det er et kort han har brukt ved flere anledninger og det finner nok gjenklang særlig på landsbygda. Der står patriarkatet og familien veldig sterkt, understreker Tjønneland.

Matproduksjonen øker
Han trekker også frem landreformene, som han riktignok understreker var høyst nødvendige.

- Landreformene, som var nødvendige da eierforholdene var veldig skjeve, var også karakterisert av overgrep mot dem som eide farmene, hovedsakelig hvite. Men også svarte landarbeidere ble ofte jaget bort av de nye eieren. På den andre siden skal man ikke stikke under en stol at mange svarte på landsbygda har fått det bedre på landsbygda nå. Det begynner så smått å ta seg opp i igjen, matproduksjonen er på vei opp og det er ofte småbønder som står for veksten. Dette forsøker Mugabe å kapitalisere på.

- Har han støtte utenfor Zimbabwes grenser?

Mugabe har bred støtte i mange afrikanske land og har profilert seg som Afrikas forsvarer. Men særlig når det gjelder nabolandene er man veldig opptatt av politisk stabilitet og ro i Zimbabwe med tanke på alle som forlater Zimbabwe i jakt på jobber og levelige lønninger. De ser nok Mugabe som et problem, men er også bevisst på behovet for en ordnet maktoverføring.

Ingen etterfølger
- Hvordan vil ettermælet hans bli i hjemlandet?

- Robert Mugabe betrakter seg som nasjonens frelser og vil ikke forlate denne scenen som en taper. Ettermælet er nok viktig for ham og derfor er mange urolige for hva han vil gjøre om han taper valget. Hadde det skjedd tidligere hadde det nok vært en god løsning, men økonomien er i så dårlig tilstand nå at et skifte er nødvendig.

- Hva vil skje med partiet han har ledet i 33 år?

- Det er det store spørsmålet. Partiet består jo av sterke fraksjoner og det er litt derfor situasjonen har stått på stedet hvil. Mugabe har funnet det formålstjenlig å spille de ulike fraksjonene ut mot hverandre og ikke helt klart å peke ut en etterfølger.

Sterkt sivilsamfunn
Tjønneland forklarer at akkurat det å peke ut sin etterfølger er et typisk diktatorproblem og forteller at Mugabe ofte har operert med to visepresidenter for å sikre egen posisjon som ubestridt leder.

- Har det forekommet drap på politiske motstandere?

- I denne siste fasen siden 2000-tallet har det forekommet drap og trakassering, men Zimbabwe har et oppegående sivilsamfunn som følger med.

- Finnes det en fri presse?

- Det finnes noen uavhengige aviser, dagsaviser og ukeaviser som leses av intelligentsiaen i byene, men statsavisene er kontrollert av myndighetene.

Stabilitet viktigst
- Hva med opposisjonen, har de alt på det tørre?

- Mange i Tsvangirais krets er blitt beskyldt for korrupsjon. Men for Tsvangirai har det vært litt vel mange damehistorier siste året, barn som dukker opp her der og flere kvinner som har gått rettens vei og krevd underholdningsbidrag.

- Hva blir den største politiske utfordringen for valgets vinner?

- Å skape politisk stabilitet i Zimbabwe. Man må få et valgresultat som skaper ro, men hva det skal være er ikke godt å si. Partene er omtrent like store og den politiske tilliten er ikke på et slikt nivå at taperne nødvendigvis vil anerkjenne valgresultatet.

- Seiglivet president
Selv om Tjønneland ikke tror valget vil ende i vold og kaos så tror han det kan bli politisk uro og påfølgende krangling om formelle aspekter ved valgprosessen.

- Kan et tap for Mugabe ende med at han blir rettsforfulgt?

- Det er mange i Zimbabwe som ønsker seg et rettsoppgjør, men mange mener at det vil åpne for mange sår og at det er bedre å komme seg videre.

- Tror du Mugabe blir gjenvalgt i dag?

- Veldig vanskelig å spå. Ved det første valget mellom Tsvangirai og Mugabe i 2000, sa noen at man ikke ville få noen løsning før Mugabe dør. Nå er det gått 13 år og Mugabe er der ennå. Han er seiglivet, men verken han eller partiet hans vet hvordan de skal få landet opp av veigrøften det ligger i, sier Elling H. Tjønneland, som understreker at heller ikke opposisjonen har noen tydelig løsning:

- De har ikke klart å komme opp med noen klare politiske veivalg som står i kontrast til Mugabes parti.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere