Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer på St. Olavs plass?

Mange i Oslo er interessert i det pågående arbeidet med å ruste opp St. Olavs plass og har stilt oss spørsmål blant annet via pressen.

Hvorfor er den nye fontenen plassert akkurat der den er plassert og hvordan skal bilistene forholde seg i krysset?, er noen av spørsmålene som blir stilt.

Oslo kommune informerer at noen av Oslos 1100 torg og møteplasser er regnet som viktigere enn andre i et byplanhistorisk perspektiv og St. Olavs plass er en av disse.

Noen av Målet med den pågående fornyelsen har vært å skape et vakkert "pusterom" som ivaretar både nødvendig trafikkavvikling og fotgjengere. Ikke minst det siste er viktig.

Hvorfor er den nye fontenen plasser der den er?

Et lyst granittdekke definerer plassens opprinnelige femkantede form. Et sirkulært belegg i mørk basalt samler de ulike bygningene rundt plassen. Sentralt her, som et samlende fokuspunkt, skal det henge en lysfontene som vil gi stedet ny identitet. Lysfontenen blir på det meste 17 meter høy og 5 meter bred.

Lysbrønnen under har en belysningsfunksjon og er også utformet som en sirkelformet sone der folk kan nyte sola, utsikten til folkelivet og siktaksene mot rådhus, slott og kirke.

Plasseringen av lysfontene og lysbrønn er bevisst valgt for ikke å forstyrre utsikten til spiret på St. Olavs kirke sett fra Slottet. Lysfontenen og lysbrønnen er derfor plassert i midtaksen fra Rådhuset mot St. Olavs plass, godt synlig fra Karl Johan, og til siden for siktaksen fra Slottet mot kirken.

Ut fra gamle fotografier er det grunn til å anta at plassens opprinnelige vannfontene også var plassert til siden for midtaksen i St. Olavs gate.

Er St. Olavs plass en rundkjøring eller et gatekryss med vikeplikt fra høyre?

Trafikalt sett er plassen i dag et femarmet gatekryss der høyreregelen gjelder for de som kjører inn i krysset. Alminnelige vikepliktsregler gjelder selv om det ikke er satt opp egne skilt for å minne om dette.

Tidligere var St. Olavs plass veldig trafikkbelastet, men etableringen av Ring 1 medførte sterkt redusert biltrafikk.

Plassen er nå brolagt for å signalisere at dette er en vrimleplass for fotgjengere og at bilistene skal senke farten og kjøre der på fotgjengernes premisser. Slik skal det også være.

Kommunen tror løsningene som er valgt for St. Olavs plass dermed ivaretar de ulike hensynene til både fotgjengere og bilister på en god måte.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin