Gå til sidens hovedinnhold

Hva vil Norges første digitalminister?

Så skjedde det omsider. Norge fikk en digitaliseringsminister. Men hva vil han?

Krf måtte altså inn i regjeringen før vi endte opp med å få vår egen digitaliseringsminister. Og selv om ministeropprettelsen bærer preg av å være en litt tilfeldig joker Erna Solberg trakk opp av kortstokken for å få kabalen til å gå opp, er IKT-bransjen er så langt i ekstase over at de ulike digitale satsingene samles. Mange har etterspurt en egen minister for digitalisering en god stund, og jeg tror dette kan styrke samhandlingen og bidra til at digitaliseringsarbeidet får tyngde.

Tilgang, bruk og eierskap

Digitalisering handler om den forandringen – eller rettere sagt forvandlingen – som må til for at stat, kommuner og norske bedrifter skal ledes og organisere seg for å utnytte teknologien som allerede finnes. I dag forsvinner mange gode løsninger i tomrommet mellom stat, kommune og privat næringsliv. Samtidig er en rekke offentlige organisasjoner under press fra verdens datagiganter. Disse er ambisiøse, og har satt seg mål om å komme inn på satsingsområder som utdanning og helse, tradisjonelt i velferdsstatens domene. Selskapene vet så mye om oss at de kan designe tjenester som fort blir mye bedre enn det offentlige.

For meg er det sprøtt at så en så stor del av innovasjonen innenfor eksempel helse skjer utenfor det offentlige. Vi må skape gode innovasjonsmiljøer også i det offentlige, spesielt på samfunnskritiske områder som helse og utdanning. Jeg mener at undervisningssektoren vil få en kjempeviktig oppgave fremover. De kontinuerlige endringene fører til at vi må venne oss til evig læring og helt nye typer utdanningsløp.

Forvandlingsministeren

Samhandling på tvers blir avgjørende for alle departementer og samfunnsområder fremover. Og vi vil trenge et enda bedre samarbeid mellom offentlig og privat for å lykkes med digitaliseringen. For eksempel har etter- og videreutdanning til nå har i stor grad vært arbeidsgivers ansvar. Er du heldig har du en arbeidsgiver som ser verdien av at du får påfyll av ny digital kunnskap. Men mange arbeidsgivere har ikke ressursene til å bidra.

Min oppfordring til digitaliseringsminister Nikolai Astrup er derfor at det offentlige i større grad må bidra til at vi alle får nødvendig påfyll med digital videreutdanning. Her er det spesielt viktig også å tenke på det etter hvert finnes ganske mange frilansere, eller såkalte «gig-ere» som ikke har et arbeidsgiversystem rundt seg for stadig kompetansepåfyll.

Historisk mulighet

I dag er det Estland som har den mest offensive offentlige digitaliseringssatsningen i hele verden. Nærmest alle private og offentlige systemer er helt digitale og papirløse. Innbyggernes data hos den enkelte skole, lege og bank lagres lokalt, og koples sammen gjennom statens dataplattform, som er bygd på blokk-kjedeteknologi. Hovedprinsippet bak denne er gjennomsiktighet. Hver gang noen sjekker dine data lagres dette søket, og du kan sjekke hvem som har sjekket deg.

Astrup bør planlegge en tur dit allerede neste uke. Her kan innbyggere stemme digitalt, folk har full kontroll over alle helseopplysninger – og de aller fleste gir samtykke til at egne data kan brukes til forskning og offentlig tjenesteutvikling.

Astrup har nå en historisk mulighet til å digitalisere Norge. Spesielt har han muligheten til å legge rammer for bedre samarbeid mellom kommune og stat. Men selv om det er nyttig at en person har hovedansvar for samhandling og for å løfte blikket, er det også viktig at digitaliseringsministeren ikke blir en hvilepute for de andre statsrådene. For eksempel er det ikke sånn at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) nå slipper å tenke på digitalisering av kommunene, eller at helseminister Bent Høie (H) slipper å passe på at helsedataene våre både er sikret mot hackere og tilgjengelige for dem som skal ha tilgang.

Minister med potensial

Nå vil jo kanskje noen si at Astrup ikke den tyngste ikt-bakgrunnen (selv om han var tidlig ute med å slette Facebook-kontoen sin allerede i 2012 av personvernhensyn). Men jeg tror Erna vet at det er viktig å rekruttere på potensial. Teknologien og samfunnet endrer seg fort, og derfor er det viktig å ha en minister som kan se mulighetene og evner å kommunisere og samhandle godt med de ulike partene.

Astrup anses av de fleste som en veldig oppegående og dyktig person, og han får med seg flinke folk som Jenny Clemet og Paul Chaffey på laget. Men om Astrup skal bli et ess for regjeringen, bør han bruke de første månedene til å få ambisjonen på plass, og han må vise resten av regjeringen og Norge hva som står på spill.

Lykkes vi ikke med digitaliseringen, er det over og ut for norsk velferd og økonomi slik vi kjenner den i dag!

Kommentarer til denne saken