Friske meninger

Hvem bestemmer hva barn skal tro?

Shabana Rehman:

REELL TROSFRIHET: Kari Bansal (øverst til venstre), Hilde Langvann, og Shabana Rehman (til høyre) snakker om reell trosfrihet.

REELL TROSFRIHET: Kari Bansal (øverst til venstre), Hilde Langvann, og Shabana Rehman (til høyre) snakker om reell trosfrihet. Foto: Privat

Hva ligger egentlig i begrepet «reell trosfrihet»? Shabana Rehman fra organisasjonen Født Fri har sammen med to andre drøftet barns faktiske trosfrihet.

Av: Shabana Rehman (Leder, Født Fri), Kari Bansal (Styreleder, Holistisk Forbund) og Hilde Langvann (Daglig leder, Hjelpekilden Norge)

I den utvidede regjeringsplattformen, som ble lagt frem i slutten av januar, er det blitt lagt til et nytt punkt om å «anerkjenne barns trosfrihet og rett til å tilhøre og være medlem av et tros- eller livssynssamfunn».

Vi har ikke tenkt å drøfte barns rett til å ikke være medlem av et trossamfunn, eller hvorvidt barn er modne nok til å være medlem av et trossamfunn, men vi ønsker å drøfte barns trosfrihet. For har den nye regjeringen tenkt over at trosfrihet også innebærer retten til å ikke tro?

LES OGSÅ: Nei, Hareide. Vi trenger mindre - ikke mer religion

Reell trosfrihet

Har regjeringen tenkt på hva reell trosfrihet er i lys av metoder mange foreldre benytter når de vil undervise sine barn i sin ideologi? Og kjenner regjeringen til at mange unge i dag ikke kjente til at de hadde trosfrihet i sin oppvekst i et strengt religiøst miljø?

Stiftelsen Født Fri, Hjelpekilden og Holistisk Forbund skal denne våren arrangere en seminarrekke om barns trosfrihet der disse perspektivene skal drøftes.

Når vi får barn er det en naturlig konsekvens at vi som foreldre ønsker at våre barn skal arve våre livsanskuelser. Noen foreldre mener barnet selv må få gjøre opp en egen mening om hvilken ideologi det ønsker å følge, etter å ha fått presentert ulike synspunkter. Andre foreldre vil gjøre det motsatte og aktivt forsøke å sikre at deres barn arver deres ideologi.

LES OGSÅ: Islam - kultur eller religion?

Må tas på alvor

Alle trossamfunn vil nok hevde at de respekterer barns trosfrihet. Men er det reell trosfrihet hvis du som barn eller ungdom får høre følgende setning:

«Selvsagt har du rett til å bestemme om du vil overleve dommedag eller ei. Selvsagt skal ingen tvinge deg inn i evigheten eller inn i paradiset. Du har fri vilje!»

Er det reell trosfrihet hvis man i undervisningen i menigheten eller gjennom egne barnebøker i trosopplæringen, bruker eksempler fra Bibelen der det vises hvordan det gikk mot de som var svake i troen og forlot «den sanne tro»?

Tar man med i betraktning hvor vanskelig det kan være å finne sin egen tro hvis man vokser opp isolert fra personer med en annen tro, der hele familien og nettverket tilhører en tro? Og der man opplever massiv forkynnelse fra personer man har stor tillitt til?

Det er på høy tid at vi tar barns trosfrihet på alvor ved å starte en samfunnsdebatt om hvordan vi voksne praktiserer vår tro i møte med barn. Er dette en debatt som er levende i tros- og livssynssamfunn i Norge? Negativ sosial kontroll gir seg også utslag i kontroll av barns tanke- og trosfrihet. Er dette en utfordring som skoler og samfunn tør å se og vet hvordan de skal møte?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.