Gå til sidens hovedinnhold

Hvem bør få kulturpengene?

Mandag er det nytt møte i Østensjø bydelsutvalg (BU), der de blant annet skal se på pengestøtten til lokale kulturtiltak.

ØSTENSJØ: Bydelen har i år satt av 380.000 kroner til kulturprosjekter, som skal fordeles etter søknader fra lokale lag og organisasjoner. Nå har kulturutvalget gjennomgått kriteriene for støtte, og de mener det stilles for store krav til prosjektene.

De ønsker ikke å gå tilbake til den gamle ordningen med frivillighetsmidler, men foreslår nye retningslinjer som åpner opp for at flere kan søke.

De ønsker ikke at kulturmidlene skal brukes til ordinær drift, men gjerne samarbeidsprosjekter og ekstraordinære, publikumsrettede aktiviteter.

Vil ha todelt ordning

På møtet i Bølerlia 2 mandag 18. mars anbefaler bydelsdirektøren at BU går inn for en todelt ordning.

Bydelsdirektøren foreslår 220.000 kroner som kulturutvalget kan fordele og 160.000 kroner som BU kan råde over.

Førstnevnte ordning kan fordeles på større samarbeidsprosjekter og andre ekstraordinære aktiviteter.

Sistnevnte foreslås som en ordning der man kan gi større støttebeløp, som også kan brukes til driftsstøtte.

Si din mening

Andre temaer som skal behandles på møtet er som vanlig barnehagesituasjonen, bydelens økonomi og ulike rapporter fra tilsynsutvalg og tjenester.

Plan for rekruttering av pedagogisk personale og vern av friluftsområder står også på sakskartet.

Møtet i starter med åpen halvtime klokken 18.30, der innbyggere kan komme med innspill til lokalpolitikerne.

LES FULLSTENDIG SAKSKART FOR BU-MØTET HER PÅ BYDELENS HJEMMESIDER

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten