Tid og sted for voldtektsforsøkene:

* Lørdag 14. juli 2007 mellom kl. 01 og kl. 02 ble en 20 år gammel kvinne forsøkt voldtatt i Knut Alvssons vei på Sinsen. Hun var på vei hjem da hun ble kontaktet av gjerningsmannen

* Søndag 29. juli 2007 ca kl. 03 ble en 18 år gammel kvinne overfalt på brua mellom Byporten og Bussterminalen og forsøkt voldtatt

* Lørdag 11. august 2007 ca. kl. 01 ble en 26 år gammel kvinne kontaktet av gjerningsmannen da hun var på vei opp Grensen i retning Akersgata. Han har gått videre sammen med henne fram til Trefoldighetskirken i Akersgata, hvor hun ble overfalt og forsøkt voldtatt.

Samtlige tre tilfeller dreier seg om forsøk på voldtekt, og gjerningsmannen har blitt avbrutt fordi kvinnene har skreket og gjort motstand og/eller at det har vært personer som har nærmet seg åstedene slik at gjerningsmannen har løpt fra stedet.

Publikum som mener å ha opplysninger i forbindelse med disse sakene, bes ringe Oslo politidistrikt:

I kontortiden: Sedelighetsavsnittet: tlf. 22 66 94 30
Utenom kontortid: Sentralvakta: 22 66 99 66 eller Sentralbord 22 66 90 50