Gå til sidens hovedinnhold

Hvem er synderen?

Sperringen i Konvent-veien blir stadig flyttet, slik at biler kan bruke fortauet gjennom området.

HOFF: Avisen får stadig meldinger om at noen flytter på sperringen i Konventveien. Selv om det aller meste av trafikken er sluset vekk fra Konventveien, oppstår det situasjoner mellom bil og barn på det gjennomgående fortauet.

Flere har trodd at ISS Landscaping som har ansvaret for brøyting i området er synderen, for å lette arbeidet med brøyting av fortauet. Så er ikke tilfelle. Selskapet har tvert imot flere ganger satt sperringen på plass etter å ha oppdaget at noen har flyttet på betongblokkene. En mann er observert mens han har flyttet på blokkene og samferdselsetaten er varslet.

– Vi sørger for at sperringen kommer på plass når vi blir varslet. Vi har fått tips om at det er en person som er observert på stedet, men det er lite vi kan gjøre uten eventuelt å få tatt vedkommende på fersken. Det er veldig dumt at dette skjer. Sperringen skal opprettholdes, sier kontrollingeniør i Samferdselsetaten, Nils Solhaug.

Tidligere har noen laget egen vei i krattskogen ved siden av sperringen. Denne ble effektivt sperret av etaten.