Gå til sidens hovedinnhold

- Hver femte bil bør vrakes

Men miljøstiftelse mener det er uholdbart å gi statsstøtte til folk som bare vraker bilen til fordel for en ny forurensende bil.

Norge og Finland har den eldste bilparken i Europa. Gjennomsnittsalderen på Norges 2,22 millioner personbiler er 10,3 år. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener at det er 400.000 biler (18 prosent av personbilstanden) som er mellom 16 til 29 år gamle og burde hogges opp - av miljø- og sikkerhetsgrunner.

- Gjennomsnittlig vrakingsalder er nå 19,3 år. Den har økt med cirka to år over de åtte siste årene. Dette er bekymringsfullt - mange biler kjøres langt inn i 20-årene. Når vrakingsalderen øker, øker også forskjellen i teknisk standard innen miljø og sikkerhet mellom nye og gamle, vrakingsklare biler, sier direktør Øyvind Solberg Thoresen i OFV til Nettavisen.

- Kan ikke bare øke vrakpanten
OFV-direktøren mener myndighetene bør øke vrakpanten til 10.000 kroner eller mer, for å få vekk de gamle bilene fra veiene.

Men dette får miljøstiftelsen Zero til å se rødt. For de mener en økt vrakpant alene langt fra er løsningen på problemet.

- Det er ikke noe stort poeng å bare øke vrakpanten nå, uten å stille noen miljøkrav til vrakpanten. Vi ser ingen grunn til å gi statsstøtte til å bytte ut forurensende biler med forurensende biler, sier Gøril L. Andreassen, transportpolitisk talsmann i Zero, til Nettavisen.

- Man bør ikke ha en vrakpant som bare stimulerer å bytte ut fossilbiler med fossilbiler, sier Andreassen.

- Må stille strenge miljøkrav
Miljøstiftelsen mener det bare er en ting som må til, om vi skal få ned klimautslippene fra bilene.

- Hvis man har en vrakpant som stimulerer til utbytte fra fossilbil til en nullutslippsbil, eller en bil som går på et klimavennlig drivstoff, så er det positivt, sier Andreassen.

- Bare det å få opp utskiftingstakten, vil ikke gi en god nok miljøeffekt, mener hun.

Zero ser heller ingen grunn til bare å stille svake miljøkrav, ved at de nye bilene som kjøpes bare forurenser noe mindre, slik enkelte partier har tatt orde for.

- Om den forurenser litt mindre, er ikke det godt nok for å løse klimaproblemet. Vi må slutte å bruke fossile drivstoff, sier Andreassen bestemt.

- Hvis vi skal løse klimaproblemet, holder det ikke å si at vi var litt bedre enn i fjor. Vi må ta tak i de tiltakene som virkelig monner, og som gjør at utslippene går ned, sier den transportpolitiske talsmannen.

Vil ha 40.000 i vrakpant
Senterpartiet er et av partiene som foreslår å øke vrakpanten betraktelig, men sammen med strenge miljøkrav.

Partiet vil ha en vrakpant på 40.000 kroner, der forutsetningen for å få full uttelling, er at du bytter ut den gamle bensinbilen med en bil som kan gå på et miljøvennlig drivstoff.

Les egen kommentar fra dagens gjesteredaktør fra Senterpartiet. Tid for grønn bilrevolusjon

- Senterpartiets forslag er det veldig godt forslag, synes Andreassen i Zero.

Færre vrakes
Antall vrakede biler første halvår 2009 var 57316, ned 13,8 % fra første halvår 2008.

- Vi mener at gjennomsnittlig vrakingsalder bør ned til ca. 15 år. Da vil vi få en vesentlig sikrere og mindre miljøskadelig personbilpark, og greie å gradvis forbedre bilparkens sikkerhets og miljøegenskaper over tid. For å få til det, må det til en systemendring, både når det gjelder vrakpantordningen, og de kjøps- og eierelaterte avgiftene knyttet til personbil, sier Thorsen i OFV.

Prisnivået er en årsak til at norske biler er så gamle, sier Thorsen:

- Folk er flinke til å ta vare på bilene sine, siden det er så dyrt.

Redusert dødelighet
En kraftig oppgradering av bilparken, vil også bety færre trafikkdrepte, påpeker Thoresen.

- Det svenske forsikringsselskapet Folksam har gått ut med at 100 til 150 færre svensker ville ha omkommet i trafikken om alle kjørte nye Volvoer. For Norge så anslår jeg at man kanskje kunne ha fått 50 færre dødsfall i trafikken hvert år - om alle hadde kjørt nye biler, sier Thorsen.

Han ser stadig biler på veien som han selv ikke hadde våget å kjøre med:

- Forleden så jeg en gammel mann i en Lada Samara fra begynnelsen av 80-tallet. Det hadde ikke vært noe særlig å krasje med den. Jeg hadde rett og slett ikke tort å kjøre med den bilen.

- Dårlige veier
Thorsen peker på at personbilene siden første del av 90-tallet fått vesentlig forbedret sikkerhetsnivå. Han trekker fram stålbjelker i dørene (nå standard), airbags (nå standard), ABS-bremser (nå standard) og elektronisk antiskrens - som er blitt vanlig etter 2000.

- Vi har dårlige veier og få kilometer med motorvei, et barskt klima med glatte veier og mørketid, det er store avstander og alle typer kjøretøy kjører i samme kjørefelt. Disse forholdene skulle tilsi at bilparken i Norge bør være nyere, bedre utstyrt og sikrere enn i en del andre land som ikke har samme klimaforhold, men det er ikke situasjonen i dag. For å få til dette, kan myndighetene i en kort periode heve vrakpanten til 10.000 kroner eller mer. Basert på erfaringene fra 1996, da vrakpanten ble hevet til 6000 kroner, så vil dette ha en god effekt, sier Thorsen.

Han ønsker at vrakpanten skal bli brukt på en ny måte:

- Dagens vrakpremie ble innført for å sikre at biler ble levert til skroting. Vi mener at vrakpremien bør endres til også å ha fokus på kvalitet og sikkerhet.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?