Gå til sidens hovedinnhold

Hver innbygger; sitt barnevern, sin skole, sin lov

Islamsk Råd foreslår muslimske barnevernsinstitusjoner:

Islamsk Råd Norge bidrar til et samfunn der hver innbygger skal ha sitt eget barnevern, sin egen skole og til slutt hver mann sin egen lov.

I en verden der mange påstår at verdier er universelle, slår Islamsk Råd Norge (IRN) et slag for det motsatte.

Les også

Islamsk Råd foreslår muslimske barnevernsinstitusjoner

Paraplyorganisasjonen for diverse muslimske trossamfunn uttaler til NTB at de ønsker opprettelsen av islamske barnevernsinstitusjoner. Disse skal være som alle andre institusjoner i samme sjanger, men de ansatte skal ivareta barnas kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn.

IRN forsøker tilsynelatende å slå et slag for de svakes interesse. Dette er i og for seg prisverdig. Denne kommentatoren tror at realiteten er en annen.

Egne interesser og perspektiv

Gjennom de årene IRN har eksistert har deres innsats i stor grad omhandlet å fremme egne interesser og perspektiv, veldig ofte løsrevet fra muslimer reelle behov og ønsker.

Organisasjonens opptreden rundt halalsertifikater, høringsuttalelser i forbindelse med nye krav til passfoto - samt aktivismen deres representant utviste ved å demonstrativt ikke håndhilse på kronprinsen - vitner om organisasjonens utakt med det øvrige samfunnet.

Les også

Kanskje skal vi la være å håndhilse på muslimske menn

Det er også nærliggende å anta at IRN nå ønsker å spise seg inn på et nytt marked, der de kan dele ut halal-sertifikat til barneverninstitusjoner, utdanne godkjente «muslimske» oppdragere - og ikke minst få flere muslimer til å bruke IRNs andre tjenester. En nokså god forretningsidé, med et utømmelig marked slik ting ser ut til å utvikle seg i flere norske storbyer.

Haltende argumenter på flere nivåer

Videre er IRNs argumenter haltende på flere nivåer. Det er nærliggende å anta at disse barna er norske, og har tilbrakt en periode i Norge, og at deres fremtid også skal tilbringes i Norge.

Hvilken nytte man da har av IRNs skisserte tilnærming vites ikke. I utgangspunktet har ikke barn en bestemt religion ved fødsel, det er i utgangspunktet foreldrene som har religionen. Det tar noen år før de i det hele tatt begynner å forstå slike konsepter.

Les også

Barnevernet er for barn, og ikke deres foreldre. Ikke segreger barna våre

Dermed kan det se ut til at IRN er mer opptatt av foreldrenes og det øvrige «muslimske» samfunnets interesser i at barna holder på diverse tradisjoner og religion enn barnas egen interesse i dette.

Man må nesten spørre om ikke IRN har misforstått barnevernsinstitusjonene funksjon, og om hvorvidt de skal ivareta barnets, foreldrenes, religiøse sekters eller samfunnets interesser.

Selv om IRNs utspill fra tid til annen kan være velmenende, fremstår det som organisasjonen fører en utrettelige kamp for å skape større skille mellom muslimer og den øvrige befolkningen i Norge.

Likhet for alle

I store deler av etterkrigstiden har store deler av det norske samfunnet forsøkt å skape et samfunn med utjevning og likhet for alle, men så har vi grupper som med sine stadige fremstøt bryter med denne linjen.

Les også

Krav om tilsyn med koranskoler

IRN ser ut til å falle i den sistnevnte gruppen med sine stadige fremstilling av muslimer som en gruppe som har helt andre behov enn mange andre i samfunnet.

En religiøs gruppe som kun kan defineres utfra religiøs tilhørighet, som annerledes i sin rolle i samfunnet, og ikke ønsker å være en del av noe større enn klan-størrelsen - er det ikke så overraskende at enkelte er nokså skeptiske til velfungerende individer i det norske samfunnet.

Kommentarer til denne saken