*Nettavisen* Nyheter.

Hver sjette norske arbeidstaker har blitt seksuelt trakassert

Foto: Crestock

Menn og kvinner trakasseres like ofte seksuelt. Kvinnene takler det dårligst.

I en ny undersøkelse fra statens institutt for arbeidsforskning (STAMI) og Universitetet i Bergen går det fram at hver sjette norske arbeidstaker har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Kvinner er mest utsatt for psykiske plager som følge av seksuell trakassering.

Betydelig psykisk helsefare
- Over tid kan dette utgjøre en betydelig psykisk helsefare, sier Morten Birkeland Nielsen ved STAMI, som står bak studien. Han fremholder at trakasseringen kan føre til alvorlige psykiske helseplager som angst og depresjoner. Menn som utsettes for det samme, rapporterer derimot liten eller ingen grad av psykiske helseplager.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen kan variere fra slengbemerkninger til fysiske tilnærminger og overgrep, men det klare flertall av dem som opplever seksuell trakassering blir utsatt for uønskede verbale kommentarer angående kropp, klesdrakt eller livsstil, eller med annet innhold.

Begge kjønn trakasseres
I strid med tradisjonelle oppfatninger er andelen arbeidstakere som blir utsatt for seksuelt krenkende utsagn og handlinger like høy blant begge kjønn.

Undersøkelsen er foretatt blant et representativt utvalg yrkesaktive i alderen 18 til 67 år, og viser at det er kjønnsforskjeller i forholdet mellom seksuell trakassering på arbeidsplassen og psykiske stressfaktorer. Kvinner rapporterer i mye større grad enn menn at gjentatt trakassering skaper en sterk grad av ubehag og stress.

- Funnene i undersøkelsen viser at det er en sammenheng mellom det å være utsatt for seksuell trakassering og senere psykiske plager blant kvinner, men ikke blant menn. Det kan dermed synes som kvinner opplever seksuelt trakasserende handlinger som mer alvorlig enn det menn gjør.

Studien viser også at er at menn, men ikke kvinner, med psykiske plager har økt sannsynlighet for å rapportere å være utsatt for seksuell trakassering på et senere tidspunkt. Det ser derfor ut som om psykiske plager er en risikofaktor for opplevelse av dårlig arbeidsmiljø og trakassering blant menn, sier Birkeland Nielsen.

Konkrete råd dersom du opplever seksuell trakassering:
* Du har lov – og rett - til å si i fra.

* Gjør deg kjent med rutinen for rapportering av mobbing.

* Søk hjelp hos din tillitsvalgte, verneombud eller bedriftshelsetjenesten.

Tips til arbeidsgiver:
Du bør ta et klart standpunkt og i klartekst uttrykke at mobbing ikke er akseptabelt.

Du har plikt til å ha en rutine for håndtering av mobbesaker, og denne skal være kjent for alle i virksomheten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.